Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Smidje
Juridisk navn:  Per Smidje
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57697622
Sambindingsvegen 49 Sambindingsvegen 49 Fax: 57697621
6895 Feios 6895 Feios
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 969343037
Aksjekapital: 42.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.88%
Resultat  
  
-4.44%
Egenkapital  
  
96.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 566.000 497.000 535.000 511.000 486.000
Resultat: 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Egenkapital: 636.000 323.000 296.000 96.000 42.000
Regnskap for  Per Smidje
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 566.000 497.000 535.000 511.000 486.000
Driftskostnader -222.000 -137.000 -144.000 -142.000 -112.000
Driftsresultat 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 766.000 433.000 426.000 223.000 160.000
Sum eiendeler 766.000 433.000 426.000 223.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 636.000 323.000 296.000 96.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 111.000 130.000 127.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 434.000 426.000 223.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 566.000 497.000 535.000 511.000 486.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 566.000 497.000 535.000 511.000 486.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -39.000 -39.000 -37.000 -40.000 -20.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -98.000 -107.000 -102.000 -92.000
Driftskostnader -222.000 -137.000 -144.000 -142.000 -112.000
Driftsresultat 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 344.000 360.000 391.000 370.000 374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 760.000 427.000 420.000 172.000 159.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 6.000 51.000 1.000
Sum omløpsmidler 766.000 433.000 426.000 223.000 160.000
Sum eiendeler 766.000 433.000 426.000 223.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 636.000 323.000 296.000 96.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 12.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 111.000 118.000 112.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 111.000 130.000 127.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 434.000 426.000 223.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 322.000 296.000 96.000 42.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3.9 3.3 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 5.8 3.9 3.3 1.8 1.4
Soliditet 82.9 74.4 69.5 4 26.3
Resultatgrad 60.8 72.4 73.1 72.4 7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 1.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 44.9 82.9 9 165.9 233.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex