Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pereco Holding AS
Juridisk navn:  Pereco Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22202201
c/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18 c/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18 Fax: 22202201
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 983530168
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/6/2001 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: renholdspartner holding as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.46%
Resultat  
  
6.65%
Egenkapital  
  
26.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.781.000 2.564.000 2.509.000 1.903.000 1.917.000
Resultat: 10.848.000 10.172.000 9.909.000 8.799.000 6.043.000
Egenkapital: 20.521.000 16.200.000 12.336.000 8.840.000 7.176.000
Regnskap for  Pereco Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.781.000 2.564.000 2.509.000 1.903.000 1.917.000
Driftskostnader -2.094.000 -2.148.000 -2.233.000 -1.548.000 -1.454.000
Driftsresultat 687.000 415.000 276.000 354.000 463.000
Finansinntekter 10.929.000 10.111.000 10.139.000 8.606.000 5.760.000
Finanskostnader -768.000 -354.000 -507.000 -162.000 -179.000
Finans 10.161.000 9.757.000 9.632.000 8.444.000 5.581.000
Resultat før skatt 10.848.000 10.172.000 9.909.000 8.799.000 6.043.000
Skattekostnad -2.528.000 -2.308.000 -2.413.000 -2.135.000 -1.511.000
Årsresultat 8.320.000 7.864.000 7.496.000 6.664.000 4.532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.877.000 22.419.000 17.341.000 18.225.000 12.393.000
Sum omløpsmidler 12.074.000 11.750.000 13.117.000 9.142.000 6.068.000
Sum eiendeler 41.951.000 34.169.000 30.458.000 27.367.000 18.461.000
Sum opptjent egenkapital 20.021.000 15.700.000 11.836.000 8.340.000 6.676.000
Sum egenkapital 20.521.000 16.200.000 12.336.000 8.840.000 7.176.000
Sum langsiktig gjeld 11.283.000 7.342.000 4.771.000 5.087.000 2.292.000
Sum kortsiktig gjeld 10.147.000 10.627.000 13.351.000 13.440.000 8.993.000
Sum gjeld og egenkapital 41.951.000 34.169.000 30.458.000 27.367.000 18.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.160.000 2.040.000 2.040.000 1.684.000 1.620.000
Andre inntekter 621.000 524.000 469.000 219.000 297.000
Driftsinntekter 2.781.000 2.564.000 2.509.000 1.903.000 1.917.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.382.000 -1.463.000 -1.450.000 -1.133.000 -1.240.000
Avskrivning -275.000 -249.000 -193.000 -124.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -436.000 -590.000 -291.000 -214.000
Driftskostnader -2.094.000 -2.148.000 -2.233.000 -1.548.000 -1.454.000
Driftsresultat 687.000 415.000 276.000 354.000 463.000
Finansinntekter 10.929.000 10.111.000 10.139.000 8.606.000 5.760.000
Finanskostnader -768.000 -354.000 -507.000 -162.000 -179.000
Finans 10.161.000 9.757.000 9.632.000 8.444.000 5.581.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -4.000.000
Årsresultat 8.320.000 7.864.000 7.496.000 6.664.000 4.532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.941.000 17.431.000 12.296.000 12.457.000 6.775.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 174.000 123.000 155.000 0
Sum varige driftsmidler 25.063.000 17.605.000 12.419.000 12.612.000 6.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.814.000 4.814.000 4.922.000 5.613.000 5.617.000
Sum anleggsmidler 29.877.000 22.419.000 17.341.000 18.225.000 12.393.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 663.000 215.000 232.000 0
Andre fordringer 770.000 0 272.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 203.000 101.000 2.768.000 27.000 27.000
Sum omløpsmidler 12.074.000 11.750.000 13.117.000 9.142.000 6.068.000
Sum eiendeler 41.951.000 34.169.000 30.458.000 27.367.000 18.461.000
Sum opptjent egenkapital 20.021.000 15.700.000 11.836.000 8.340.000 6.676.000
Sum egenkapital 20.521.000 16.200.000 12.336.000 8.840.000 7.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.336.000 3.944.000 6.500.000 5.983.000 3.195.000
Sum langsiktig gjeld 11.283.000 7.342.000 4.771.000 5.087.000 2.292.000
Leverandørgjeld 6.000 8.000 15.000 46.000 7.000
Betalbar skatt 2.415.000 2.308.000 2.413.000 2.135.000 1.485.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 243.000 244.000 178.000 202.000
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 131.000 125.000 180.000 98.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 10.147.000 10.627.000 13.351.000 13.440.000 8.993.000
Sum gjeld og egenkapital 41.951.000 34.169.000 30.458.000 27.367.000 18.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.927.000 1.123.000 -234.000 -4.298.000 -2.925.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 0.7 0.7
Soliditet 48.9 47.4 40.5 32.3 38.9
Resultatgrad 24.7 16.2 1 18.6 24.2
Rentedekningsgrad 0.9 1.2 0.5 2.2 2.6
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.5 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 27.7 30.8 34.2 32.7 33.7
Signatur
04.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex