Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petosan AS
Juridisk navn:  Petosan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55254095
Unnelandsvegen 258 Unnelandsvegen 258 Fax: 55296907
5268 Haukeland 5268 Haukeland
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984351984
Aksjekapital: 138.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.78%
Resultat  
  
51.66%
Egenkapital  
  
9.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.441.000 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000
Resultat: 458.000 302.000 519.000 545.000 608.000
Egenkapital: 4.198.000 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000
Regnskap for  Petosan AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.441.000 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000
Driftskostnader -4.689.000 -4.706.000 -5.479.000 -4.297.000 -3.827.000
Driftsresultat 750.000 537.000 731.000 819.000 835.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -298.000 -234.000 -211.000 -273.000 -227.000
Finans -292.000 -234.000 -211.000 -273.000 -227.000
Resultat før skatt 458.000 302.000 519.000 545.000 608.000
Skattekostnad -105.000 -57.000 -239.000 0 0
Årsresultat 353.000 246.000 280.000 545.000 608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.858.000 13.473.000 12.258.000 9.459.000 8.974.000
Sum omløpsmidler 3.231.000 2.965.000 3.043.000 2.846.000 2.901.000
Sum eiendeler 16.089.000 16.438.000 15.301.000 12.305.000 11.875.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.700.000 1.454.000 1.174.000 629.000
Sum egenkapital 4.198.000 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000
Sum langsiktig gjeld 8.817.000 8.250.000 8.737.000 8.327.000 7.902.000
Sum kortsiktig gjeld 3.074.000 4.342.000 3.465.000 1.158.000 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 16.089.000 16.438.000 15.302.000 12.305.000 11.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.454.000 4.918.000 5.863.000 4.972.000 4.663.000
Andre inntekter -14.000 325.000 345.000 143.000 0
Driftsinntekter 5.441.000 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000
Varekostnad -3.662.000 -3.497.000 -3.772.000 -2.919.000 -2.825.000
Lønninger 271.000 76.000 -199.000 -73.000 -58.000
Avskrivning -521.000 -569.000 -657.000 -675.000 -665.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -777.000 -716.000 -851.000 -630.000 -279.000
Driftskostnader -4.689.000 -4.706.000 -5.479.000 -4.297.000 -3.827.000
Driftsresultat 750.000 537.000 731.000 819.000 835.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -298.000 -234.000 -211.000 -273.000 -227.000
Finans -292.000 -234.000 -211.000 -273.000 -227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 246.000 280.000 545.000 608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.490.000 9.360.000 8.146.000 5.397.000 4.965.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 240.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.127.000 4.113.000 4.113.000 4.062.000 4.009.000
Sum anleggsmidler 12.858.000 13.473.000 12.258.000 9.459.000 8.974.000
Varebeholdning 761.000 892.000 977.000 1.479.000 1.210.000
Kundefordringer 763.000 798.000 722.000 761.000 682.000
Andre fordringer 1.706.000 1.275.000 1.218.000 405.000 982.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 126.000 200.000 27.000
Sum omløpsmidler 3.231.000 2.965.000 3.043.000 2.846.000 2.901.000
Sum eiendeler 16.089.000 16.438.000 15.301.000 12.305.000 11.875.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.700.000 1.454.000 1.174.000 629.000
Sum egenkapital 4.198.000 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 401.000 296.000 239.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.059.000 869.000 940.000 986.000 930.000
Sum langsiktig gjeld 8.817.000 8.250.000 8.737.000 8.327.000 7.902.000
Leverandørgjeld 1.667.000 2.940.000 2.168.000 101.000 534.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 210.000 20.000 261.000 58.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 514.000 97.000 13.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 3.074.000 4.342.000 3.465.000 1.158.000 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 16.089.000 16.438.000 15.302.000 12.305.000 11.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 -1.377.000 -422.000 1.688.000 1.203.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.9 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.6 1.2 1.0
Soliditet 26.1 23.4 20.3 22.9 19.2
Resultatgrad 13.8 10.2 11.8 1 17.9
Rentedekningsgrad 2.5 2.3 3.5 3 3.7
Gjeldsgrad 2.8 3.3 3.9 3.4 4.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 3.3 4.8 6.7 7.0
Signatur
06.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex