Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petroleum Records AS
Juridisk navn:  Petroleum Records AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pløens gate 7 Pløens gate 7 Fax:
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980683346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomiavdelingen Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.61%
Resultat  
  
-28.11%
Egenkapital  
  
380%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.182.000 10.818.000 8.536.000 6.144.000 5.589.000
Resultat: 2.547.000 3.543.000 2.229.000 787.000 1.247.000
Egenkapital: 504.000 105.000 101.000 120.000 101.000
Regnskap for  Petroleum Records AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.182.000 10.818.000 8.536.000 6.144.000 5.589.000
Driftskostnader -4.627.000 -7.270.000 -6.309.000 -5.356.000 -4.341.000
Driftsresultat 2.554.000 3.549.000 2.227.000 788.000 1.248.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -7.000 -5.000 2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 2.547.000 3.543.000 2.229.000 787.000 1.247.000
Skattekostnad -568.000 -789.000 -548.000 -204.000 -321.000
Årsresultat 1.979.000 2.754.000 1.681.000 583.000 926.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 14.000 6.000 8.000 10.000
Sum omløpsmidler 3.826.000 5.918.000 4.285.000 3.644.000 2.818.000
Sum eiendeler 3.839.000 5.932.000 4.291.000 3.652.000 2.828.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 5.000 1.000 20.000 1.000
Sum egenkapital 504.000 105.000 101.000 120.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.335.000 5.827.000 4.190.000 3.532.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 3.839.000 5.932.000 4.291.000 3.652.000 2.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.634.000 10.365.000 8.276.000 5.789.000 5.316.000
Andre inntekter 548.000 453.000 260.000 355.000 273.000
Driftsinntekter 7.182.000 10.818.000 8.536.000 6.144.000 5.589.000
Varekostnad -2.662.000 -4.417.000 -2.829.000 -2.719.000 -2.533.000
Lønninger -1.174.000 -1.677.000 -1.633.000 -1.386.000 -1.069.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -791.000 -1.176.000 -1.847.000 -1.251.000 -733.000
Driftskostnader -4.627.000 -7.270.000 -6.309.000 -5.356.000 -4.341.000
Driftsresultat 2.554.000 3.549.000 2.227.000 788.000 1.248.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -7.000 -5.000 2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.580.000 -2.750.000 -1.700.000 -564.000 -319.000
Årsresultat 1.979.000 2.754.000 1.681.000 583.000 926.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 14.000 6.000 8.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 14.000 6.000 8.000 10.000
Varebeholdning 450.000 0 0 0 0
Kundefordringer 676.000 834.000 570.000 522.000 610.000
Andre fordringer 1.426.000 2.517.000 1.947.000 1.843.000 1.948.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.275.000 2.539.000 1.739.000 1.251.000 233.000
Sum omløpsmidler 3.826.000 5.918.000 4.285.000 3.644.000 2.818.000
Sum eiendeler 3.839.000 5.932.000 4.291.000 3.652.000 2.828.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 5.000 1.000 20.000 1.000
Sum egenkapital 504.000 105.000 101.000 120.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 13.000 129.000 482.000 268.000
Betalbar skatt 567.000 796.000 546.000 201.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 200.000 198.000 163.000 66.000
Utbytte -1.580.000 -2.750.000 -1.700.000 -564.000 -319.000
Annen kortsiktig gjeld 1.010.000 2.067.000 1.617.000 2.121.000 1.939.000
Sum kortsiktig gjeld 3.335.000 5.827.000 4.190.000 3.532.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 3.839.000 5.932.000 4.291.000 3.652.000 2.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 491.000 91.000 95.000 112.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 13.1 1.8 2.4 3.3 3.6
Resultatgrad 35.6 32.8 26.1 12.8 22.3
Rentedekningsgrad 364.9 591.5 1113.5 7 1
Gjeldsgrad 6.6 55.5 41.5 29.4 2
Total kapitalrentabilitet 66.5 59.8 5 21.6 44.1
Signatur
09.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex