Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petrolvalves AS
Juridisk navn:  Petrolvalves AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51962200
Postboks 1153 Luramyrveien 57 Fax: 51962201
4391 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 957266851
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/5/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.17%
Resultat  
  
261.12%
Egenkapital  
  
25.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.161.000 35.249.000 59.239.000 32.843.000 242.706.000
Resultat: 3.166.000 -1.965.000 1.258.000 2.253.000 14.013.000
Egenkapital: 37.046.000 29.538.000 30.381.000 66.440.000 53.154.000
Regnskap for  Petrolvalves AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.161.000 35.249.000 59.239.000 32.843.000 242.706.000
Driftskostnader -7.431.000 -29.837.000 -57.370.000 -32.865.000 -229.086.000
Driftsresultat 2.730.000 5.411.000 1.869.000 -22.000 13.621.000
Finansinntekter 1.070.000 2.211.000 3.638.000 9.135.000 39.121.000
Finanskostnader -634.000 -9.586.000 -4.249.000 -6.859.000 -38.729.000
Finans 436.000 -7.375.000 -611.000 -4.034.000 392.000
Resultat før skatt 3.166.000 -1.965.000 1.258.000 2.253.000 14.013.000
Skattekostnad -697.000 339.000 -397.000 -544.000 -3.676.000
Årsresultat 2.470.000 -1.626.000 860.000 13.286.000 10.337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.489.000 10.872.000 11.598.000 12.214.000 11.355.000
Sum omløpsmidler 31.938.000 22.440.000 35.870.000 71.137.000 143.793.000
Sum eiendeler 40.427.000 33.312.000 47.468.000 83.351.000 155.148.000
Sum opptjent egenkapital 30.236.000 27.766.000 29.391.000 65.450.000 52.164.000
Sum egenkapital 37.046.000 29.538.000 30.381.000 66.440.000 53.154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.381.000 3.774.000 17.087.000 57.900.000 101.994.000
Sum gjeld og egenkapital 40.427.000 33.313.000 47.468.000 83.351.000 155.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.968.000 35.043.000 59.151.000 32.799.000 239.116.000
Andre inntekter 193.000 206.000 88.000 43.000 3.590.000
Driftsinntekter 10.161.000 35.249.000 59.239.000 32.843.000 242.706.000
Varekostnad 95.000 -22.810.000 -46.185.000 -28.032.000 -215.449.000
Lønninger -4.051.000 -3.994.000 -7.042.000 -8.679.000 -9.964.000
Avskrivning -333.000 -282.000 -365.000 -423.000 -412.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.142.000 -2.751.000 -3.778.000 -3.903.000 -3.192.000
Driftskostnader -7.431.000 -29.837.000 -57.370.000 -32.865.000 -229.086.000
Driftsresultat 2.730.000 5.411.000 1.869.000 -22.000 13.621.000
Finansinntekter 1.070.000 2.211.000 3.638.000 9.135.000 39.121.000
Finanskostnader -634.000 -9.586.000 -4.249.000 -6.859.000 -38.729.000
Finans 436.000 -7.375.000 -611.000 -4.034.000 392.000
Konsernbidrag 0 0 -4.189.000 0
Utbytte 0 0 -34.439.000 0
Årsresultat 2.470.000 -1.626.000 860.000 13.286.000 10.337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 4.333.000 4.777.000 5.027.000 3.558.000
Fast eiendom 5.996.000 6.189.000 6.383.000 6.673.000 6.867.000
Maskiner anlegg 39.000 74.000 108.000 160.000 194.000
Driftsløsøre 171.000 276.000 330.000 540.000 736.000
Sum varige driftsmidler 6.207.000 6.539.000 6.821.000 7.373.000 7.797.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.226.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.489.000 10.872.000 11.598.000 12.214.000 11.355.000
Varebeholdning 405.000 405.000 405.000 423.000 446.000
Kundefordringer 8.432.000 481.000 11.425.000 68.556.000 71.334.000
Andre fordringer 21.321.000 16.625.000 16.418.000 22.351.000 23.895.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.779.000 4.930.000 7.622.000 35.548.000 48.118.000
Sum omløpsmidler 31.938.000 22.440.000 35.870.000 71.137.000 143.793.000
Sum eiendeler 40.427.000 33.312.000 47.468.000 83.351.000 155.148.000
Sum opptjent egenkapital 30.236.000 27.766.000 29.391.000 65.450.000 52.164.000
Sum egenkapital 37.046.000 29.538.000 30.381.000 66.440.000 53.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 1.106.000 7.794.000 40.003.000 71.932.000
Betalbar skatt 0 0 5.095.000 1.464.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 192.000 1.351.000 5.445.000 2.885.000
Utbytte 0 0 -34.439.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.186.000 2.476.000 7.943.000 7.357.000 25.714.000
Sum kortsiktig gjeld 3.381.000 3.774.000 17.087.000 57.900.000 101.994.000
Sum gjeld og egenkapital 40.427.000 33.313.000 47.468.000 83.351.000 155.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.557.000 18.666.000 18.783.000 55.500.000 41.799.000
Likviditetsgrad 1 9.4 5.9 2.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 9.3 5.8 2.1 1.3 1.4
Soliditet 91.6 88.7 6 53.4 34.3
Resultatgrad 26.9 15.4 3.2 -0.1 5.6
Rentedekningsgrad 4.3 0.6 0.4 1 0.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.6 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 9.4 22.9 11.6 31.3 3
Signatur
24.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex