Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petter Storm Olsen Holding AS
Juridisk navn:  Petter Storm Olsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90523828
Marcus Thranes Vei 7 Marcus Thranes Vei 7 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 994925814
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.14%
Egenkapital  
  
-1.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Egenkapital: 991.000 1.004.000 1.019.000 1.032.000 1.049.000
Regnskap for  Petter Storm Olsen Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000
Sum omløpsmidler 47.000 61.000 61.000 61.000 105.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.046.000 1.046.000 1.046.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 904.000 919.000 932.000 949.000
Sum egenkapital 991.000 1.004.000 1.019.000 1.032.000 1.049.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 27.000 14.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.045.000 1.046.000 1.046.000 1.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Årsresultat -13.000 -14.000 -13.000 -18.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000
Sum anleggsmidler 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 32.000 32.000 32.000 75.000
Sum omløpsmidler 47.000 61.000 61.000 61.000 105.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.046.000 1.046.000 1.046.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 904.000 919.000 932.000 949.000
Sum egenkapital 991.000 1.004.000 1.019.000 1.032.000 1.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 41.000 41.000 27.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 27.000 14.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.045.000 1.046.000 1.046.000 1.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 20.000 34.000 47.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 2.3 4.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 2.3 4.4 2.6
Soliditet 9 96.1 97.4 98.7 96.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.3 -1.3 -1.2 -1.7 -1.5
Signatur
31.12.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.12.2009
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex