Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pevo As
Juridisk navn:  Pevo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57784125
Eivindvikvegen 1092 Eivindvikvegen 1092 Fax:
5966 Eivindvik 5966 Eivindvik
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 984661126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/28/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
127.43%
Resultat  
  
2246.15%
Egenkapital  
  
15.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.275.000 1.440.000 1.440.000 1.320.000 1.320.000
Resultat: 1.116.000 -52.000 -83.000 323.000 176.000
Egenkapital: 6.735.000 5.853.000 5.876.000 5.925.000 5.664.000
Regnskap for  Pevo As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.275.000 1.440.000 1.440.000 1.320.000 1.320.000
Driftskostnader -2.209.000 -1.826.000 -1.695.000 -1.278.000 -1.314.000
Driftsresultat 1.066.000 -387.000 -255.000 43.000 6.000
Finansinntekter 51.000 336.000 197.000 290.000 312.000
Finanskostnader 0 -1.000 -26.000 -9.000 -142.000
Finans 51.000 335.000 171.000 281.000 170.000
Resultat før skatt 1.116.000 -52.000 -83.000 323.000 176.000
Skattekostnad -235.000 30.000 34.000 -62.000 -49.000
Årsresultat 881.000 -22.000 -49.000 261.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.376.000 5.878.000 5.878.000 6.222.000 6.147.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.884.000 1.903.000 1.585.000 1.603.000
Sum eiendeler 9.012.000 7.762.000 7.781.000 7.807.000 7.750.000
Sum opptjent egenkapital 5.378.000 4.497.000 4.519.000 4.568.000 4.307.000
Sum egenkapital 6.735.000 5.853.000 5.876.000 5.925.000 5.664.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 392.000 1.532.000 1.558.000 1.870.000
Sum kortsiktig gjeld 2.241.000 1.517.000 373.000 325.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 9.013.000 7.763.000 7.781.000 7.808.000 7.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.275.000 1.440.000 1.440.000 1.320.000 1.320.000
Driftsinntekter 3.275.000 1.440.000 1.440.000 1.320.000 1.320.000
Varekostnad -2.000 -6.000 0 0 0
Lønninger -2.116.000 -1.744.000 -1.640.000 -1.220.000 -1.261.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -76.000 -55.000 -58.000 -53.000
Driftskostnader -2.209.000 -1.826.000 -1.695.000 -1.278.000 -1.314.000
Driftsresultat 1.066.000 -387.000 -255.000 43.000 6.000
Finansinntekter 51.000 336.000 197.000 290.000 312.000
Finanskostnader 0 -1.000 -26.000 -9.000 -142.000
Finans 51.000 335.000 171.000 281.000 170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 881.000 -22.000 -49.000 261.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.376.000 5.878.000 5.878.000 6.222.000 6.147.000
Sum anleggsmidler 7.376.000 5.878.000 5.878.000 6.222.000 6.147.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 53.000 54.000 41.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 29.000 29.000
Kasse, bank 1.489.000 532.000 884.000 281.000 312.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.884.000 1.903.000 1.585.000 1.603.000
Sum eiendeler 9.012.000 7.762.000 7.781.000 7.807.000 7.750.000
Sum opptjent egenkapital 5.378.000 4.497.000 4.519.000 4.568.000 4.307.000
Sum egenkapital 6.735.000 5.853.000 5.876.000 5.925.000 5.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 392.000 422.000 455.000 419.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.577.000 1.215.000 0 100.000 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 392.000 1.532.000 1.558.000 1.870.000
Leverandørgjeld 19.000 0 0 10.000 12.000
Betalbar skatt 246.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 137.000 99.000 88.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 165.000 274.000 127.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 2.241.000 1.517.000 373.000 325.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 9.013.000 7.763.000 7.781.000 7.808.000 7.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -605.000 367.000 1.530.000 1.260.000 1.386.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 5.1 4.9 7.4
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 5.1 4.9 7.4
Soliditet 74.7 75.4 75.5 75.9 73.1
Resultatgrad 32.5 -26.9 -17.7 3.3 0.5
Rentedekningsgrad -9.8 4.8 2.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.4 -0.7 -0.7 4.3 4.1
Signatur
07.11.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex