Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Phoenix AS
Juridisk navn:  Phoenix AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64834107
Tårnbyveien 299 Tårnbyveien 299 Fax: 64834101
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 985347948
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.17%
Resultat  
  
-146.3%
Egenkapital  
  
-26.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 862.000 2.990.000 5.051.000 1.095.000 1.564.000
Resultat: -119.000 257.000 51.000 40.000 -14.000
Egenkapital: 260.000 352.000 152.000 113.000 82.000
Regnskap for  Phoenix AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 862.000 2.990.000 5.051.000 1.095.000 1.564.000
Driftskostnader -982.000 -2.732.000 -5.002.000 -1.056.000 -1.579.000
Driftsresultat -120.000 258.000 49.000 40.000 -16.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -119.000 257.000 51.000 40.000 -14.000
Skattekostnad 26.000 -57.000 -12.000 -10.000 3.000
Årsresultat -93.000 201.000 39.000 31.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 1.176.000 1.183.000 731.000 -74.000
Sum omløpsmidler 260.000 416.000 1.138.000 2.363.000 169.000
Sum eiendeler 274.000 1.592.000 2.321.000 3.094.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 252.000 52.000 13.000 -18.000
Sum egenkapital 260.000 352.000 152.000 113.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 1.240.000 2.169.000 2.981.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 1.592.000 2.321.000 3.094.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 862.000 2.990.000 5.051.000 1.095.000 1.564.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 862.000 2.990.000 5.051.000 1.095.000 1.564.000
Varekostnad -936.000 -2.468.000 -4.487.000 -968.000 -1.540.000
Lønninger 0 -130.000 -340.000 -1.000 65.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -134.000 -175.000 -87.000 -104.000
Driftskostnader -982.000 -2.732.000 -5.002.000 -1.056.000 -1.579.000
Driftsresultat -120.000 258.000 49.000 40.000 -16.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 201.000 39.000 31.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 1.176.000 1.183.000 731.000 -77.000
Sum anleggsmidler 14.000 1.176.000 1.183.000 731.000 -74.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 168.000 533.000 1.365.000 107.000
Andre fordringer 50.000 10.000 8.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 210.000 238.000 596.000 991.000 57.000
Sum omløpsmidler 260.000 416.000 1.138.000 2.363.000 169.000
Sum eiendeler 274.000 1.592.000 2.321.000 3.094.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 252.000 52.000 13.000 -18.000
Sum egenkapital 260.000 352.000 152.000 113.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 350.000 275.000 220.000 3.000
Betalbar skatt 0 57.000 12.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 52.000 122.000 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 781.000 1.761.000 2.758.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 1.240.000 2.169.000 2.981.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 1.592.000 2.321.000 3.094.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 -824.000 -1.031.000 -618.000 156.000
Likviditetsgrad 1 18.6 0.3 0.5 0.8 1
Likviditetsgrad 2 18.6 0.3 0.5 0.8 1
Soliditet 94.9 22.1 6.5 3.7 86.3
Resultatgrad -13.9 8.6 1 3.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 3.5 14.3 26.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -43.4 16.3 2.2 1.3 -15.8
Signatur
23.02.2021
STYRET I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex