Pil & Stangodden Sa
Juridisk navn:  Pil & Stangodden Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gangveien 6 Gangveien 6 Fax:
3960 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 997634861
Aksjekapital: 792.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/2011
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.27%
Resultat  
  
19.05%
Egenkapital  
  
5.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 326.000 278.000
Resultat: 50.000 42.000
Egenkapital: 813.000 773.000
Regnskap for  Pil & Stangodden Sa
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 326.000 278.000
Driftskostnader -285.000 -245.000
Driftsresultat 41.000 33.000
Finansinntekter 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0
Finans 9.000 9.000
Resultat før skatt 50.000 42.000
Skattekostnad -11.000 -1.000
Årsresultat 39.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.129.000 1.058.000
Sum eiendeler 1.129.000 1.058.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -19.000
Sum egenkapital 813.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 317.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 1.130.000 1.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000 278.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 326.000 278.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -76.000 -79.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -166.000
Driftskostnader -285.000 -245.000
Driftsresultat 41.000 33.000
Finansinntekter 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0
Finans 9.000 9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 39.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 13.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.116.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 1.129.000 1.058.000
Sum eiendeler 1.129.000 1.058.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -19.000
Sum egenkapital 813.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 136.000 136.000
Betalbar skatt 11.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 9.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 317.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 1.130.000 1.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 812.000 773.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.7
Likviditetsgrad 2 3.6 3.8
Soliditet 71.9 73.1
Resultatgrad 12.6 11.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.0
Signatur
28.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex