Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pinus-Betula AS
Juridisk navn:  Pinus-Betula AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61326185
Ulvengutua 31 Ulvengutua 31 Fax:
2720 Grindvoll 2720 Grindvoll
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 988504645
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
494.79%
Resultat  
  
205.06%
Egenkapital  
  
357.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 571.000 96.000 192.000 294.000 142.000
Resultat: 353.000 -336.000 24.000 245.000 119.000
Egenkapital: 453.000 99.000 435.000 411.000 166.000
Regnskap for  Pinus-Betula AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 571.000 96.000 192.000 294.000 142.000
Driftskostnader -211.000 -425.000 -155.000 -42.000 -19.000
Driftsresultat 360.000 -329.000 37.000 253.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 -13.000 -7.000 -5.000
Finans -7.000 -7.000 -13.000 -7.000 -5.000
Resultat før skatt 353.000 -336.000 24.000 245.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 -336.000 24.000 245.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.192.000
Sum omløpsmidler 1.849.000 1.447.000 1.592.000 1.496.000 3.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.447.000 1.592.000 1.496.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 -101.000 0 0 0
Sum egenkapital 453.000 99.000 435.000 411.000 166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.396.000 1.348.000 1.156.000 1.085.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.849.000 1.447.000 1.591.000 1.496.000 1.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 192.000 294.000 142.000
Andre inntekter 571.000 96.000 0 0 0
Driftsinntekter 571.000 96.000 192.000 294.000 142.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -425.000 -155.000 -42.000 -19.000
Driftskostnader -211.000 -425.000 -155.000 -42.000 -19.000
Driftsresultat 360.000 -329.000 37.000 253.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 -13.000 -7.000 -5.000
Finans -7.000 -7.000 -13.000 -7.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 -336.000 24.000 245.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.192.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.192.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 1.814.000 1.446.000 1.555.000 1.479.000 0
Kasse, bank 35.000 1.000 37.000 17.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.849.000 1.447.000 1.592.000 1.496.000 3.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.447.000 1.592.000 1.496.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 -101.000 0 0 0
Sum egenkapital 453.000 99.000 435.000 411.000 166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.396.000 1.348.000 1.156.000 1.085.000 1.029.000
Sum kortsiktig gjeld 1.396.000 1.348.000 1.156.000 1.085.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.849.000 1.447.000 1.591.000 1.496.000 1.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 99.000 436.000 411.000 -1.026.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.4 1.4 0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.4 1.4 0
Soliditet 24.5 6.8 27.3 27.5 13.9
Resultatgrad 63.0 -342.7 19.3 86.1 87.3
Rentedekningsgrad 51.4 2.8 36.1 24.8
Gjeldsgrad 3.1 13.6 2.7 2.6 6.2
Total kapitalrentabilitet 19.5 -22.7 2.3 16.9 10.4
Signatur
20.05.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2009
Daglig leder alene.styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex