Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pipemannen As
Juridisk navn:  Pipemannen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48349825
c/o Stian Dæhli Klostergata 5C c/o Stian Dæhli Klostergata 5C Fax:
1532 Moss 1532 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 924923520
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/7/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 691.000
Resultat: 43.000
Egenkapital: 58.000
Regnskap for  Pipemannen As
Resultat 2020
Driftsinntekter 691.000
Driftskostnader -639.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Resultat før skatt 43.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 212.000
Sum eiendeler 212.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 58.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 154.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 691.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 691.000
Varekostnad -272.000
Lønninger -223.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -144.000
Driftskostnader -639.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 42.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 170.000
Sum omløpsmidler 212.000
Sum eiendeler 212.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 69.000
Betalbar skatt -2.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 27.4
Resultatgrad 7.7
Rentedekningsgrad 5.9
Gjeldsgrad 2.7
Total kapitalrentabilitet 25.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex