Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Piroshka AS
Juridisk navn:  Piroshka AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23139314
Gråkamveien 14C Gråkamveien 14C Fax: 22129315
0779 Oslo 779 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990455201
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-2.56%
Egenkapital  
  
6.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 49.000 49.000 48.000 48.000 49.000
Resultat: 38.000 39.000 48.000 47.000 49.000
Egenkapital: 475.000 445.000 415.000 377.000 342.000
Regnskap for  Piroshka AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 49.000 49.000 48.000 48.000 49.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 0 -1.000 0
Driftsresultat 38.000 39.000 48.000 47.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 38.000 39.000 48.000 47.000 49.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 -11.000 -11.000 -12.000
Årsresultat 30.000 30.000 37.000 36.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 135.000 774.000 774.000 987.000
Sum omløpsmidler 740.000 689.000 49.000 382.000 149.000
Sum eiendeler 875.000 824.000 823.000 1.156.000 1.136.000
Sum opptjent egenkapital 375.000 345.000 315.000 277.000 242.000
Sum egenkapital 475.000 445.000 415.000 377.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 359.000 386.000 768.000 782.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 20.000 23.000 11.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 875.000 824.000 824.000 1.156.000 1.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 49.000 48.000 48.000 49.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 49.000 49.000 48.000 48.000 49.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 0 -1.000 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 0 -1.000 0
Driftsresultat 38.000 39.000 48.000 47.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 30.000 37.000 36.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 135.000 774.000 774.000 987.000
Sum anleggsmidler 135.000 135.000 774.000 774.000 987.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 98.000 49.000 48.000 0 49.000
Andre fordringer 639.000 639.000 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 1.000 382.000 30.000
Sum omløpsmidler 740.000 689.000 49.000 382.000 149.000
Sum eiendeler 875.000 824.000 823.000 1.156.000 1.136.000
Sum opptjent egenkapital 375.000 345.000 315.000 277.000 242.000
Sum egenkapital 475.000 445.000 415.000 377.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 359.000 386.000 768.000 782.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 9.000 11.000 11.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 12.000 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400.000 20.000 23.000 11.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 875.000 824.000 824.000 1.156.000 1.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 669.000 26.000 371.000 137.000
Likviditetsgrad 1 1.9 34.5 2.1 34.7 12.4
Likviditetsgrad 2 1.9 34.5 2.1 34.7 12.4
Soliditet 54.3 5 50.4 32.6 30.1
Resultatgrad 77.6 79.6 1 97.9 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.7 5.8 4.1 4.3
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex