Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pizza De Mimmo AS
Juridisk navn:  Pizza De Mimmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22444020
Husebybakken 24A Behrens' Gate 2 Fax:
0379 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967548243
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/27/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.43%
Resultat  
  
-85.37%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.443.000 5.381.000 6.661.000 6.214.000 6.164.000
Resultat: 6.000 41.000 358.000 459.000 218.000
Egenkapital: 1.070.000 1.066.000 1.046.000 782.000 741.000
Regnskap for  Pizza De Mimmo AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.443.000 5.381.000 6.661.000 6.214.000 6.164.000
Driftskostnader -4.438.000 -5.341.000 -6.306.000 -5.757.000 -5.962.000
Driftsresultat 6.000 39.000 355.000 457.000 202.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 17.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 1.000 3.000 2.000 17.000
Resultat før skatt 6.000 41.000 358.000 459.000 218.000
Skattekostnad -1.000 -21.000 -94.000 -118.000 -53.000
Årsresultat 4.000 20.000 264.000 341.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000 425.000 477.000 121.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.319.000 1.539.000 1.845.000 1.970.000
Sum eiendeler 1.627.000 1.744.000 2.016.000 1.966.000 2.089.000
Sum opptjent egenkapital 970.000 966.000 946.000 682.000 641.000
Sum egenkapital 1.070.000 1.066.000 1.046.000 782.000 741.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 12.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 543.000 666.000 961.000 1.184.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 1.626.000 1.744.000 2.016.000 1.966.000 2.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.961.000 4.944.000 6.337.000 6.214.000 6.164.000
Andre inntekter 482.000 437.000 323.000 0 0
Driftsinntekter 4.443.000 5.381.000 6.661.000 6.214.000 6.164.000
Varekostnad -1.114.000 -1.326.000 -1.682.000 -1.595.000 -1.645.000
Lønninger -2.139.000 -2.701.000 -3.143.000 -2.891.000 -3.100.000
Avskrivning -48.000 -52.000 -25.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.137.000 -1.262.000 -1.458.000 -1.264.000 -1.212.000
Driftskostnader -4.438.000 -5.341.000 -6.306.000 -5.757.000 -5.962.000
Driftsresultat 6.000 39.000 355.000 457.000 202.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 17.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 1.000 3.000 2.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0
Årsresultat 4.000 20.000 264.000 341.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 317.000 369.000 9.000 14.000
Sum varige driftsmidler 269.000 317.000 369.000 9.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 108.000 108.000 108.000 100.000
Sum anleggsmidler 377.000 425.000 477.000 121.000 119.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 46.000 49.000
Kundefordringer 27.000 14.000 8.000 0
Andre fordringer 95.000 56.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.105.000 1.185.000 1.474.000 1.791.000 1.921.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.319.000 1.539.000 1.845.000 1.970.000
Sum eiendeler 1.627.000 1.744.000 2.016.000 1.966.000 2.089.000
Sum opptjent egenkapital 970.000 966.000 946.000 682.000 641.000
Sum egenkapital 1.070.000 1.066.000 1.046.000 782.000 741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 12.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 12.000 9.000 0 0
Leverandørgjeld 42.000 35.000 42.000 48.000 79.000
Betalbar skatt 18.000 81.000 118.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 245.000 183.000 353.000 354.000 402.000
Utbytte 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 430.000 485.000 365.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 543.000 666.000 961.000 1.184.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 1.626.000 1.744.000 2.016.000 1.966.000 2.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000 653.000 578.000 661.000 623.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.0 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.5 1.5 1.4
Soliditet 65.8 61.1 51.9 39.8 35.5
Resultatgrad 0.1 0.7 5.3 7.4 3.3
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9 1.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.3 17.8 23.3 10.5
Signatur
12.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex