Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pizzastua AS
Juridisk navn:  Pizzastua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66794611
c/o Grindegården Alfheim 7 c/o Grindegården Alfheim 7 Fax: 66791919
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 942806213
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Regnskapsfører: Proacc As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.98%
Resultat  
  
176.32%
Egenkapital  
  
6.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.919.000 4.598.000 5.445.000 5.453.000 5.895.000
Resultat: 58.000 -76.000 -68.000 182.000 802.000
Egenkapital: 868.000 815.000 874.000 1.324.000 1.180.000
Regnskap for  Pizzastua AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.919.000 4.598.000 5.445.000 5.453.000 5.895.000
Driftskostnader -4.898.000 -4.678.000 -5.538.000 -5.289.000 -5.108.000
Driftsresultat 21.000 -80.000 -93.000 163.000 786.000
Finansinntekter 37.000 4.000 26.000 19.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 37.000 4.000 26.000 18.000 17.000
Resultat før skatt 58.000 -76.000 -68.000 182.000 802.000
Skattekostnad -5.000 17.000 19.000 -38.000 -190.000
Årsresultat 52.000 -59.000 -49.000 144.000 612.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 193.000 235.000 289.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.833.000 1.571.000 1.757.000 1.550.000 1.953.000
Sum eiendeler 1.962.000 1.764.000 1.992.000 1.839.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital 768.000 715.000 774.000 1.224.000 1.080.000
Sum egenkapital 868.000 815.000 874.000 1.324.000 1.180.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.094.000 949.000 1.118.000 502.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.962.000 1.764.000 1.992.000 1.839.000 1.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.636.000 4.457.000 5.374.000 5.447.000 5.895.000
Andre inntekter 283.000 141.000 71.000 6.000 0
Driftsinntekter 4.919.000 4.598.000 5.445.000 5.453.000 5.895.000
Varekostnad -1.394.000 -1.356.000 -1.738.000 -1.711.000 -1.767.000
Lønninger -2.448.000 -2.328.000 -2.640.000 -2.542.000 -2.254.000
Avskrivning -59.000 -59.000 -59.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -997.000 -935.000 -1.101.000 -1.021.000 -1.084.000
Driftskostnader -4.898.000 -4.678.000 -5.538.000 -5.289.000 -5.108.000
Driftsresultat 21.000 -80.000 -93.000 163.000 786.000
Finansinntekter 37.000 4.000 26.000 19.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 37.000 4.000 26.000 18.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 52.000 -59.000 -49.000 144.000 612.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 22.000 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 102.000 161.000 220.000 279.000 0
Sum varige driftsmidler 102.000 161.000 220.000 279.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 129.000 193.000 235.000 289.000 10.000
Varebeholdning 152.000 193.000 82.000 123.000 53.000
Kundefordringer 25.000 44.000 45.000 56.000 97.000
Andre fordringer 32.000 85.000 75.000 13.000 100.000
Sum investeringer 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Kasse, bank 1.586.000 1.209.000 1.515.000 1.320.000 1.664.000
Sum omløpsmidler 1.833.000 1.571.000 1.757.000 1.550.000 1.953.000
Sum eiendeler 1.962.000 1.764.000 1.992.000 1.839.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital 768.000 715.000 774.000 1.224.000 1.080.000
Sum egenkapital 868.000 815.000 874.000 1.324.000 1.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 0
Leverandørgjeld 217.000 161.000 259.000 40.000 54.000
Betalbar skatt 0 25.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 158.000 204.000 206.000 245.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 658.000 631.000 655.000 230.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 1.094.000 949.000 1.118.000 502.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.962.000 1.764.000 1.992.000 1.839.000 1.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 739.000 622.000 639.000 1.048.000 1.170.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.6 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 2.8 2.4
Soliditet 44.2 46.2 43.9 7 60.1
Resultatgrad 0.4 -1.7 -1.7 3 13.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.0 -4.3 -3.4 9.9 40.9
Signatur
09.12.2021
SIGNATUR
HASSELKNIPPE BODIL
SIGNATUR
HASSELKNIPPE KJELLAUG
SIGNATUR
HASSELKNIPPE KARI
Prokurister
09.12.2021
Prokura hver for seg
Hasselknippe Bodil
Prokura hver for seg
Hasselknippe Kjellaug
Prokura hver for seg
Hasselknippe Kari
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex