Pk-weum Invest As
Juridisk navn:  Pk-weum Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gunnlafjellet 22 Gunnlafjellet 22 Fax:
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 919667451
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Limco Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 24.000 24.000
Regnskap for  Pk-weum Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex