Planet Payment Norway As
Juridisk navn:  Planet Payment Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbugata 8B Tollbugata 8B Fax: 21995461
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990905185
Aksjekapital: 202.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tekågel invest 191 as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.43%
Resultat  
  
-77.46%
Egenkapital  
  
118.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.722.000 2.752.000 12.233.000 7.882.000 2.565.000
Resultat: 16.000 71.000 513.000 286.000 91.000
Egenkapital: 476.000 -2.580.000 -2.651.000 -3.164.000 -3.450.000
Regnskap for  Planet Payment Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.722.000 2.752.000 12.233.000 7.882.000 2.565.000
Driftskostnader -2.025.000 -2.111.000 -11.765.000 -8.376.000 -2.426.000
Driftsresultat -302.000 641.000 468.000 -494.000 140.000
Finansinntekter 319.000 45.000 781.000 0
Finanskostnader -571.000 0 0 -49.000
Finans 319.000 -571.000 45.000 781.000 -49.000
Resultat før skatt 16.000 71.000 513.000 286.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 71.000 513.000 286.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 43.000 95.000 92.000 11.000
Sum omløpsmidler 5.939.000 9.918.000 11.689.000 9.172.000 2.496.000
Sum eiendeler 5.965.000 9.961.000 11.784.000 9.264.000 2.507.000
Sum opptjent egenkapital -6.124.000 -6.180.000 -6.251.000 -6.764.000 -7.050.000
Sum egenkapital 476.000 -2.580.000 -2.651.000 -3.164.000 -3.450.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.489.000 12.541.000 14.436.000 12.428.000 5.957.000
Sum gjeld og egenkapital 5.965.000 9.961.000 11.785.000 9.264.000 2.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000 2.021.000 12.233.000 7.882.000 2.565.000
Andre inntekter 1.613.000 732.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.722.000 2.752.000 12.233.000 7.882.000 2.565.000
Varekostnad -391.000 -431.000 -1.619.000 -1.262.000 -1.153.000
Lønninger -1.038.000 -880.000 -1.502.000 -675.000 -154.000
Avskrivning -40.000 -52.000 -43.000 -29.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -556.000 -748.000 -8.601.000 -6.410.000 -1.099.000
Driftskostnader -2.025.000 -2.111.000 -11.765.000 -8.376.000 -2.426.000
Driftsresultat -302.000 641.000 468.000 -494.000 140.000
Finansinntekter 319.000 45.000 781.000 0
Finanskostnader -571.000 0 0 -49.000
Finans 319.000 -571.000 45.000 781.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 71.000 513.000 286.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 43.000 95.000 92.000 11.000
Sum varige driftsmidler 26.000 43.000 95.000 92.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 43.000 95.000 92.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.876.000 94.000 1.830.000 480.000 881.000
Andre fordringer 388.000 9.202.000 7.632.000 251.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.675.000 621.000 2.227.000 526.000 712.000
Sum omløpsmidler 5.939.000 9.918.000 11.689.000 9.172.000 2.496.000
Sum eiendeler 5.965.000 9.961.000 11.784.000 9.264.000 2.507.000
Sum opptjent egenkapital -6.124.000 -6.180.000 -6.251.000 -6.764.000 -7.050.000
Sum egenkapital 476.000 -2.580.000 -2.651.000 -3.164.000 -3.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 24.000 11.071.000 5.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 102.000 125.000 325.000 499.000 122.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 16.000 85.000 57.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.228.000 12.400.000 14.002.000 801.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 5.489.000 12.541.000 14.436.000 12.428.000 5.957.000
Sum gjeld og egenkapital 5.965.000 9.961.000 11.785.000 9.264.000 2.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 450.000 -2.623.000 -2.747.000 -3.256.000 -3.461.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4
Soliditet 8.0 -25.9 -22.5 -34.2 -137.6
Resultatgrad -17.5 23.3 3.8 -6.3 5.5
Rentedekningsgrad 1.1 2.9
Gjeldsgrad 11.5 -4.9 -5.4 -3.9 -1.7
Total kapitalrentabilitet 0.3 6.4 4.4 3.1 5.6
Signatur
11.04.2022
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex