Pluggfabrikken Tor AS
Juridisk navn:  Pluggfabrikken Tor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198840
Furnesvegen 60 Furnesvegen 60 Fax:
6036 Mauseidvåg 6036 Mauseidvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 916809972
Aksjekapital: 103.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/11/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.02%
Resultat  
  
70.43%
Egenkapital  
  
6.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.303.000 5.330.000 5.070.000 5.871.000 5.392.000
Resultat: 830.000 487.000 686.000 1.107.000 508.000
Egenkapital: 7.774.000 7.326.000 7.197.000 7.092.000 6.429.000
Regnskap for  Pluggfabrikken Tor AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.303.000 5.330.000 5.070.000 5.871.000 5.392.000
Driftskostnader -6.489.000 -4.846.000 -4.405.000 -4.793.000 -4.899.000
Driftsresultat 814.000 485.000 666.000 1.078.000 494.000
Finansinntekter 21.000 4.000 22.000 31.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 16.000 2.000 21.000 29.000 13.000
Resultat før skatt 830.000 487.000 686.000 1.107.000 508.000
Skattekostnad -183.000 -107.000 -151.000 -243.000 -119.000
Årsresultat 647.000 380.000 535.000 863.000 389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.049.000 2.052.000 158.000 164.000 215.000
Sum omløpsmidler 7.005.000 6.511.000 8.058.000 8.066.000 7.349.000
Sum eiendeler 9.054.000 8.563.000 8.216.000 8.230.000 7.564.000
Sum opptjent egenkapital 7.306.000 6.858.000 6.729.000 6.624.000 5.961.000
Sum egenkapital 7.774.000 7.326.000 7.197.000 7.092.000 6.429.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.237.000 1.020.000 1.138.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 8.563.000 8.217.000 8.230.000 7.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.303.000 5.208.000 5.036.000 5.871.000 5.392.000
Andre inntekter 122.000 34.000 0 0
Driftsinntekter 7.303.000 5.330.000 5.070.000 5.871.000 5.392.000
Varekostnad -3.059.000 -2.144.000 -1.867.000 -2.165.000 -2.139.000
Lønninger -2.486.000 -2.004.000 -1.873.000 -1.953.000 -1.921.000
Avskrivning -2.000 -59.000 -73.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -954.000 -866.000 -662.000 -620.000 -751.000
Driftskostnader -6.489.000 -4.846.000 -4.405.000 -4.793.000 -4.899.000
Driftsresultat 814.000 485.000 666.000 1.078.000 494.000
Finansinntekter 21.000 4.000 22.000 31.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 16.000 2.000 21.000 29.000 13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -200.000 -250.000 -430.000 -200.000 -220.000
Årsresultat 647.000 380.000 535.000 863.000 389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 19.000 23.000 26.000 18.000
Fast eiendom 2.032.000 2.032.000 136.000 136.000 136.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.000 61.000
Sum varige driftsmidler 2.032.000 2.032.000 136.000 138.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.049.000 2.052.000 158.000 164.000 215.000
Varebeholdning 543.000 533.000 366.000 367.000 364.000
Kundefordringer 1.514.000 1.615.000 1.278.000 1.530.000 1.142.000
Andre fordringer 45.000 163.000 110.000 41.000 153.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.903.000 4.200.000 6.304.000 6.127.000 5.689.000
Sum omløpsmidler 7.005.000 6.511.000 8.058.000 8.066.000 7.349.000
Sum eiendeler 9.054.000 8.563.000 8.216.000 8.230.000 7.564.000
Sum opptjent egenkapital 7.306.000 6.858.000 6.729.000 6.624.000 5.961.000
Sum egenkapital 7.774.000 7.326.000 7.197.000 7.092.000 6.429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 366.000 566.000 327.000 248.000 351.000
Betalbar skatt 180.000 104.000 147.000 251.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 363.000 377.000 334.000 390.000 434.000
Utbytte -200.000 -250.000 -430.000 -200.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 372.000 190.000 212.000 248.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.237.000 1.020.000 1.138.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 8.563.000 8.217.000 8.230.000 7.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.725.000 5.274.000 7.038.000 6.928.000 6.213.000
Likviditetsgrad 1 5.5 5.3 7.9 7.1 6.5
Likviditetsgrad 2 5.0 4.8 7.5 6.8 6.1
Soliditet 85.9 85.6 87.6 86.2 8
Resultatgrad 11.1 9.1 13.1 18.4 9.2
Rentedekningsgrad 162.8 242.5 666.0 5 123.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.2 5.7 8.4 13.5 6.8
Signatur
16.11.2023
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex