Plush Badger Music As
Juridisk navn:  Plush Badger Music As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086223
c/o Torjus Vierli Gjert Sørensens vei 16 c/o Torjus Vierli Gjert Sørensens vei 16 Fax:
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 984840160
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/6/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.69%
Resultat  
  
42.42%
Egenkapital  
  
3.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 939.000 588.000 919.000 848.000 968.000
Resultat: 47.000 33.000 143.000 103.000 224.000
Egenkapital: 1.525.000 1.478.000 1.444.000 1.301.000 1.198.000
Regnskap for  Plush Badger Music As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 939.000 588.000 919.000 848.000 968.000
Driftskostnader -892.000 -555.000 -777.000 -744.000 -744.000
Driftsresultat 47.000 33.000 143.000 104.000 223.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 47.000 33.000 143.000 103.000 224.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 47.000 33.000 143.000 103.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 617.000 396.000 282.000 328.000 230.000
Sum omløpsmidler 1.014.000 1.134.000 1.262.000 1.230.000 1.151.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.530.000 1.544.000 1.558.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -122.000 -156.000 -299.000 -402.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.478.000 1.444.000 1.301.000 1.198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 52.000 100.000 257.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 1.530.000 1.544.000 1.558.000 1.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 939.000 585.000 919.000 811.000 818.000
Andre inntekter 3.000 0 37.000 150.000
Driftsinntekter 939.000 588.000 919.000 848.000 968.000
Varekostnad -248.000 -94.000 -138.000 -198.000 -193.000
Lønninger -156.000 -79.000 -286.000 -109.000 -120.000
Avskrivning -72.000 -53.000 -46.000 -38.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -416.000 -329.000 -307.000 -399.000 -402.000
Driftskostnader -892.000 -555.000 -777.000 -744.000 -744.000
Driftsresultat 47.000 33.000 143.000 104.000 223.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 47.000 33.000 143.000 103.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 617.000 334.000 282.000 328.000 230.000
Sum varige driftsmidler 617.000 334.000 282.000 328.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 617.000 396.000 282.000 328.000 230.000
Varebeholdning 3.000 3.000 3.000 28.000 16.000
Kundefordringer 91.000 91.000 134.000 184.000 287.000
Andre fordringer 109.000 33.000 17.000 52.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 812.000 1.008.000 1.109.000 966.000 804.000
Sum omløpsmidler 1.014.000 1.134.000 1.262.000 1.230.000 1.151.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.530.000 1.544.000 1.558.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -122.000 -156.000 -299.000 -402.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.478.000 1.444.000 1.301.000 1.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 11.000 13.000 55.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 1.000 17.000 49.000 50.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 40.000 70.000 153.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 52.000 100.000 257.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 1.530.000 1.544.000 1.558.000 1.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 908.000 1.082.000 1.162.000 973.000 968.000
Likviditetsgrad 1 9.6 21.8 12.6 4.8 6.3
Likviditetsgrad 2 9.5 21.8 12.6 4.7 6.2
Soliditet 93.5 96.6 93.5 83.5 86.7
Resultatgrad 5.0 5.6 15.6 12.3 2
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.2 9.3 6.7 16.1
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2021
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex