Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pollen Dental AS
Juridisk navn:  Pollen Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37026846
Vestre Gate 14 Vestre Gate 14 Fax:
4838 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 871329052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.07%
Resultat  
  
-145.19%
Egenkapital  
  
-19.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 819.000 1.012.000 1.022.000 1.457.000 1.655.000
Resultat: -47.000 104.000 79.000 60.000 184.000
Egenkapital: 151.000 188.000 108.000 106.000 106.000
Regnskap for  Pollen Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 819.000 1.012.000 1.022.000 1.457.000 1.655.000
Driftskostnader -867.000 -908.000 -943.000 -1.397.000 -1.472.000
Driftsresultat -47.000 104.000 78.000 59.000 184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -47.000 104.000 79.000 60.000 184.000
Skattekostnad 10.000 -24.000 -20.000 -16.000 -50.000
Årsresultat -36.000 80.000 59.000 44.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 3.000 5.000 7.000 20.000
Sum omløpsmidler 236.000 311.000 406.000 309.000 412.000
Sum eiendeler 250.000 314.000 411.000 316.000 432.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 88.000 8.000 6.000 6.000
Sum egenkapital 151.000 188.000 108.000 106.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 127.000 303.000 210.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 315.000 411.000 316.000 432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 819.000 1.012.000 1.022.000 1.411.000 1.655.000
Andre inntekter 0 0 0 46.000 0
Driftsinntekter 819.000 1.012.000 1.022.000 1.457.000 1.655.000
Varekostnad -240.000 -243.000 -196.000 -393.000 -450.000
Lønninger -382.000 -389.000 -494.000 -678.000 -701.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -276.000 -253.000 -314.000 -286.000
Driftskostnader -867.000 -908.000 -943.000 -1.397.000 -1.472.000
Driftsresultat -47.000 104.000 78.000 59.000 184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -43.000 -133.000
Årsresultat -36.000 80.000 59.000 44.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 3.000 5.000 7.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 3.000 5.000 7.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 4.000 4.000
Kundefordringer 76.000 41.000 108.000 131.000 178.000
Andre fordringer 14.000 15.000 21.000 9.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 147.000 256.000 278.000 166.000 210.000
Sum omløpsmidler 236.000 311.000 406.000 309.000 412.000
Sum eiendeler 250.000 314.000 411.000 316.000 432.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 88.000 8.000 6.000 6.000
Sum egenkapital 151.000 188.000 108.000 106.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 24.000 45.000 19.000 7.000
Betalbar skatt 0 22.000 18.000 15.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 21.000 55.000 51.000 50.000
Utbytte 0 0 -100.000 -43.000 -133.000
Annen kortsiktig gjeld 46.000 60.000 85.000 81.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 127.000 303.000 210.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 315.000 411.000 316.000 432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 184.000 103.000 99.000 86.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.4 1.3 1.5 1.3
Soliditet 60.6 59.7 26.3 33.5 24.5
Resultatgrad -5.7 10.3 7.6 4 11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.7 2.8 2 3.1
Total kapitalrentabilitet -18.9 3 1 18.7 42.6
Signatur
20.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex