Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polmar AS
Juridisk navn:  Polmar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61323703
Postboks 38 Haukåsen 13 Fax: 61323704
2716 Harestua 2743 Harestua
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 976865766
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.9%
Resultat  
  
151.63%
Egenkapital  
  
-6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.000 21.000 51.000 76.000 70.000
Resultat: 79.000 -153.000 420.000 799.000 7.601.000
Egenkapital: 6.895.000 7.372.000 8.036.000 7.924.000 8.325.000
Regnskap for  Polmar AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.000 21.000 51.000 76.000 70.000
Driftskostnader -35.000 -38.000 -64.000 -107.000 -244.000
Driftsresultat -27.000 -17.000 -13.000 -30.000 -174.000
Finansinntekter 763.000 349.000 441.000 836.000 7.777.000
Finanskostnader -657.000 -485.000 -8.000 -8.000 -1.000
Finans 106.000 -136.000 433.000 828.000 7.776.000
Resultat før skatt 79.000 -153.000 420.000 799.000 7.601.000
Skattekostnad -56.000 -12.000 -8.000 0 0
Årsresultat 23.000 -165.000 412.000 799.000 7.601.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 624.000 624.000 0 39.000
Sum omløpsmidler 7.466.000 7.270.000 7.739.000 8.656.000 8.302.000
Sum eiendeler 7.466.000 7.894.000 8.363.000 8.656.000 8.341.000
Sum opptjent egenkapital 6.395.000 6.872.000 7.536.000 7.424.000 7.825.000
Sum egenkapital 6.895.000 7.372.000 8.036.000 7.924.000 8.325.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 570.000 523.000 327.000 732.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 7.465.000 7.895.000 8.363.000 8.656.000 8.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 21.000 51.000 76.000 70.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.000 21.000 51.000 76.000 70.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -18.000 -46.000 -34.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -38.000 -46.000 -61.000 -210.000
Driftskostnader -35.000 -38.000 -64.000 -107.000 -244.000
Driftsresultat -27.000 -17.000 -13.000 -30.000 -174.000
Finansinntekter 763.000 349.000 441.000 836.000 7.777.000
Finanskostnader -657.000 -485.000 -8.000 -8.000 -1.000
Finans 106.000 -136.000 433.000 828.000 7.776.000
Konsernbidrag -500.000 -500.000 -300.000 -700.000 0
Utbytte 0 -112.000 -99.000 -1.700.000
Årsresultat 23.000 -165.000 412.000 799.000 7.601.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 624.000 624.000 0 39.000
Sum anleggsmidler 624.000 624.000 0 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 9.000 11.000 33.000
Andre fordringer 14.000 15.000 0 0 126.000
Sum investeringer 6.357.000 6.816.000 6.471.000 6.223.000 2.870.000
Kasse, bank 969.000 304.000 1.133.000 2.296.000 5.273.000
Sum omløpsmidler 7.466.000 7.270.000 7.739.000 8.656.000 8.302.000
Sum eiendeler 7.466.000 7.894.000 8.363.000 8.656.000 8.341.000
Sum opptjent egenkapital 6.395.000 6.872.000 7.536.000 7.424.000 7.825.000
Sum egenkapital 6.895.000 7.372.000 8.036.000 7.924.000 8.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 56.000 12.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 7.000 16.000
Utbytte 0 -112.000 -99.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 515.000 511.000 306.000 726.000 0
Sum kortsiktig gjeld 570.000 523.000 327.000 732.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 7.465.000 7.895.000 8.363.000 8.656.000 8.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.896.000 6.747.000 7.412.000 7.924.000 8.286.000
Likviditetsgrad 1 13.1 13.9 23.7 11.8 518.9
Likviditetsgrad 2 13.1 13.9 23.7 11.8 518.9
Soliditet 92.4 93.4 96.1 91.5 99.8
Resultatgrad -337.5 -25.5 -39.5 -248.6
Rentedekningsgrad -0.0 -1.6 -3.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 9.9 4.2 5.1 9.3 91.2
Signatur
28.11.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex