Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polygon Innlandet As
Juridisk navn:  Polygon Innlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22283110
Postboks 1141 Storhamar Furubergvegen 207 Fax: 62550455
2305 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 975843777
Aksjekapital: 357.357 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 10/19/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.87%
Resultat  
  
34.63%
Egenkapital  
  
-32.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.990.000 42.938.000 44.413.000 24.108.000 25.711.000
Resultat: -1.193.000 -1.825.000 1.505.000 -2.034.000 -1.486.000
Egenkapital: 2.446.000 3.640.000 5.464.000 -702.000 1.332.000
Regnskap for  Polygon Innlandet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.990.000 42.938.000 44.413.000 24.108.000 25.711.000
Driftskostnader -41.132.000 -44.684.000 -42.797.000 -26.052.000 -27.079.000
Driftsresultat -1.141.000 -1.747.000 1.616.000 -1.944.000 -1.368.000
Finansinntekter 21.000 4.000 5.000 49.000 0
Finanskostnader -73.000 -82.000 -116.000 -139.000 -119.000
Finans -52.000 -78.000 -111.000 -90.000 -119.000
Resultat før skatt -1.193.000 -1.825.000 1.505.000 -2.034.000 -1.486.000
Skattekostnad 0 -534.000 0 0
Årsresultat -1.193.000 -1.825.000 971.000 -2.034.000 -1.486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 766.000 1.077.000 1.469.000 703.000 769.000
Sum omløpsmidler 11.776.000 11.521.000 16.814.000 6.991.000 9.819.000
Sum eiendeler 12.542.000 12.598.000 18.283.000 7.694.000 10.588.000
Sum opptjent egenkapital -2.931.000 -1.738.000 87.000 -884.000 1.150.000
Sum egenkapital 2.446.000 3.640.000 5.464.000 -702.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 276.000 856.000
Sum kortsiktig gjeld 10.095.000 8.959.000 12.818.000 8.120.000 8.400.000
Sum gjeld og egenkapital 12.542.000 12.599.000 18.283.000 7.694.000 10.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.990.000 42.938.000 44.407.000 24.108.000 25.711.000
Andre inntekter 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 39.990.000 42.938.000 44.413.000 24.108.000 25.711.000
Varekostnad -14.430.000 -16.506.000 -16.383.000 -7.663.000 -7.752.000
Lønninger -18.652.000 -19.785.000 -18.509.000 -13.299.000 -14.137.000
Avskrivning -349.000 -385.000 -333.000 -70.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.701.000 -8.008.000 -7.572.000 -5.020.000 -5.110.000
Driftskostnader -41.132.000 -44.684.000 -42.797.000 -26.052.000 -27.079.000
Driftsresultat -1.141.000 -1.747.000 1.616.000 -1.944.000 -1.368.000
Finansinntekter 21.000 4.000 5.000 49.000 0
Finanskostnader -73.000 -82.000 -116.000 -139.000 -119.000
Finans -52.000 -78.000 -111.000 -90.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.193.000 -1.825.000 971.000 -2.034.000 -1.486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 399.000 590.000 782.000 0 0
Sum Immatrielle midler 399.000 590.000 782.000 534.000 534.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 329.000 486.000 680.000 149.000 202.000
Sum varige driftsmidler 329.000 486.000 680.000 149.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 0 7.000 20.000 33.000
Sum anleggsmidler 766.000 1.077.000 1.469.000 703.000 769.000
Varebeholdning 391.000 330.000 343.000 278.000 347.000
Kundefordringer 10.490.000 10.272.000 15.464.000 6.060.000 8.776.000
Andre fordringer 329.000 302.000 324.000 245.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 565.000 617.000 682.000 407.000 459.000
Sum omløpsmidler 11.776.000 11.521.000 16.814.000 6.991.000 9.819.000
Sum eiendeler 12.542.000 12.598.000 18.283.000 7.694.000 10.588.000
Sum opptjent egenkapital -2.931.000 -1.738.000 87.000 -884.000 1.150.000
Sum egenkapital 2.446.000 3.640.000 5.464.000 -702.000 1.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.927.000 1.118.000 3.463.000 2.198.000 2.454.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 276.000 856.000
Leverandørgjeld 1.448.000 1.902.000 3.977.000 1.187.000 2.187.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.923.000 2.043.000 2.487.000 1.394.000 1.489.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.797.000 3.896.000 2.891.000 3.341.000 2.270.000
Sum kortsiktig gjeld 10.095.000 8.959.000 12.818.000 8.120.000 8.400.000
Sum gjeld og egenkapital 12.542.000 12.599.000 18.283.000 7.694.000 10.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.681.000 2.562.000 3.996.000 -1.129.000 1.419.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 0.8 1.1
Soliditet 19.5 28.9 29.9 -9.1 12.6
Resultatgrad -2.9 -4.1 3.6 -8.1 -5.3
Rentedekningsgrad -15.6 -21.3 13.9 -11.5
Gjeldsgrad 4.1 2.5 2.3 6.9
Total kapitalrentabilitet -8.9 -13.8 8.9 -24.6 -12.9
Signatur
04.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex