Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polyvisjon AS
Juridisk navn:  Polyvisjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67166200
Korvaldveien 84 Korvaldveien 84 Fax: 67166201
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 942025807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15.38%
Egenkapital  
  
-11.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Egenkapital: -145.000 -130.000 -117.000 -106.000 -91.000
Regnskap for  Polyvisjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 33.000
Sum eiendeler 28.000 28.000 28.000 28.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -245.000 -230.000 -217.000 -206.000 -191.000
Sum egenkapital -145.000 -130.000 -117.000 -106.000 -91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000 158.000 145.000 135.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 28.000 28.000 29.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -15.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000 27.000 27.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 33.000
Sum eiendeler 28.000 28.000 28.000 28.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -245.000 -230.000 -217.000 -206.000 -191.000
Sum egenkapital -145.000 -130.000 -117.000 -106.000 -91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 158.000 145.000 133.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 158.000 145.000 135.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 28.000 28.000 29.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -146.000 -130.000 -117.000 -107.000 -91.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Soliditet -464.3 -417.9 -365.5 -275.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet -51.7 -46.4 -39.3 -51.7 -57.6
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex