Porselenspor AS
Juridisk navn:  Porselenspor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73594739
Jordfallveien 12 Jordfallveien 12 Fax:
3303 Hokksund 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 944672540
Aksjekapital: 30.300 NOK
Etableringsdato: 6/5/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
108.45%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.000 0 25.000 15.000 61.000
Resultat: 6.000 -71.000 6.000 -6.000 41.000
Egenkapital: -6.000 -12.000 59.000 53.000 59.000
Regnskap for  Porselenspor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.000 0 25.000 15.000 61.000
Driftskostnader -11.000 -71.000 -19.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat 6.000 -71.000 6.000 -6.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 -71.000 6.000 -6.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 -7.000
Årsresultat 6.000 -71.000 6.000 -6.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 13.000 87.000 78.000 105.000
Sum eiendeler 19.000 13.000 87.000 78.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -42.000 28.000 23.000 28.000
Sum egenkapital -6.000 -12.000 59.000 53.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 29.000 25.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 13.000 87.000 78.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 0 25.000 15.000 61.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.000 0 25.000 15.000 61.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -71.000 -19.000 -20.000 -20.000
Driftskostnader -11.000 -71.000 -19.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat 6.000 -71.000 6.000 -6.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -71.000 6.000 -6.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 0 25.000 15.000 76.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 13.000 63.000 64.000 28.000
Sum omløpsmidler 19.000 13.000 87.000 78.000 105.000
Sum eiendeler 19.000 13.000 87.000 78.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -42.000 28.000 23.000 28.000
Sum egenkapital -6.000 -12.000 59.000 53.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 25.000 29.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 29.000 25.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 13.000 87.000 78.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -12.000 58.000 53.000 59.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 3 3.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 3 3.1 2.3
Soliditet -31.6 -92.3 6 67.9 56.2
Resultatgrad 35.3 2 - 67.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.2 -2.1 0.5 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 31.6 -546.2 6.8 -7.7 3
Signatur
02.06.2020
SIGNATUR
JOHANNESSEN ODD
SIGNATUR
JOHANNESSEN ODD
SIGNATUR
JOHANNESSEN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex