Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Juridisk navn:  Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57874258
c/o Jermund Fimreite Norafjordvegen 1077 c/o Jermund Fimreite Norafjordvegen 1077 Fax:
6859 Slinde 6859 Slinde
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 994563106
Aksjekapital: 43.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1997
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2016
Omsetning: 9.000
Resultat: 9.000
Egenkapital: 43.000
Regnskap for  Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Resultat 2016
Driftsinntekter 9.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 43.000
Sum eiendeler 43.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 43.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 9.000
Driftsinntekter 9.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 43.000
Sum omløpsmidler 43.000
Sum eiendeler 43.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 20.9
Signatur
11.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2022
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex