Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Potpurriet Rosal AS
Juridisk navn:  Potpurriet Rosal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22591225
Vestsidavegen 1039 Sundgata 2A Fax: 22427520
2162 Brårud 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 971653639
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/14/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-28.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.803.000 0 0 0 0
Resultat: -208.000 0 -1.000 -12.000 -9.000
Egenkapital: -722.000 -560.000 -559.000 -559.000 -546.000
Regnskap for  Potpurriet Rosal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.803.000 0 0 0 0
Driftskostnader -4.992.000 0 0 -13.000 -9.000
Driftsresultat -189.000 0 0 -13.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 -1.000 0 0
Finans -19.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt -208.000 0 -1.000 -12.000 -9.000
Skattekostnad 46.000 0 0 0 0
Årsresultat -163.000 0 -1.000 -12.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -95.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 885.000 104.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 885.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -660.000 -659.000 -659.000 -646.000
Sum egenkapital -722.000 -560.000 -559.000 -559.000 -546.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 568.000 568.000 556.000 556.000
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 0 0 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 885.000 8.000 9.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.750.000 0 0 0 0
Andre inntekter 53.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.803.000 0 0 0 0
Varekostnad -1.796.000 0 0 0 0
Lønninger -1.754.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.037.000 0 0 -13.000 -9.000
Driftskostnader -4.992.000 0 0 -13.000 -9.000
Driftsresultat -189.000 0 0 -13.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 -1.000 0 0
Finans -19.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -163.000 0 -1.000 -12.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -95.000 0 0 0
Sum anleggsmidler -95.000 0 0 0
Varebeholdning 67.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 371.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 104.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 885.000 104.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 885.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -660.000 -659.000 -659.000 -646.000
Sum egenkapital -722.000 -560.000 -559.000 -559.000 -546.000
Sum avsetninger til forpliktelser -46.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 154.000 568.000 568.000 556.000 556.000
Leverandørgjeld 78.000 0 0 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.174.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 0 0 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 885.000 8.000 9.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -568.000 104.000 9.000 -4.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0 0.7 0
Soliditet -81.6 -6211.1
Resultatgrad -3.9
Rentedekningsgrad -9.9 0
Gjeldsgrad -2.2
Total kapitalrentabilitet -21.4 0 0
Signatur
30.11.2020
SIGNATUR
LARSEN MARIANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex