Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pp Servicesenter As
Juridisk navn:  Pp Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63827791
Fossmoveien 2 Fossmoveien 2 Fax:
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916495927
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/14/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon As
Regnskapsfører: Aurskog Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.64%
Resultat  
  
169.04%
Egenkapital  
  
93.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.911.000 11.642.000 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Resultat: 165.000 -239.000 -472.000 -537.000 -388.000
Egenkapital: 1.707.000 884.000 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Regnskap for  Pp Servicesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.911.000 11.642.000 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Driftskostnader -6.498.000 -11.618.000 -15.632.000 -15.172.000 -11.548.000
Driftsresultat 413.000 24.000 -231.000 -309.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -251.000 -263.000 -243.000 -228.000 -228.000
Finans -249.000 -263.000 -241.000 -228.000 -228.000
Resultat før skatt 165.000 -239.000 -472.000 -537.000 -388.000
Skattekostnad 100.000 0 22.000 130.000 97.000
Årsresultat 265.000 -239.000 -450.000 -407.000 -290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.541.000 5.610.000 5.621.000 5.712.000 5.627.000
Sum omløpsmidler 999.000 573.000 1.015.000 1.774.000 1.530.000
Sum eiendeler 6.540.000 6.183.000 6.636.000 7.486.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 -616.000 -450.000 0 0
Sum egenkapital 1.707.000 884.000 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Sum langsiktig gjeld 4.030.000 4.021.000 4.117.000 4.235.000 4.320.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 1.279.000 1.397.000 1.678.000 1.298.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 6.184.000 6.637.000 7.486.000 7.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.990.000 11.269.000 14.981.000 14.589.000 11.125.000
Andre inntekter 921.000 373.000 420.000 274.000 262.000
Driftsinntekter 6.911.000 11.642.000 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Varekostnad -5.794.000 -9.809.000 -13.077.000 -12.847.000 -9.611.000
Lønninger -205.000 -1.105.000 -1.784.000 -1.711.000 -1.425.000
Avskrivning -69.000 -66.000 -66.000 -93.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -430.000 -638.000 -705.000 -521.000 -435.000
Driftskostnader -6.498.000 -11.618.000 -15.632.000 -15.172.000 -11.548.000
Driftsresultat 413.000 24.000 -231.000 -309.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -251.000 -263.000 -243.000 -228.000 -228.000
Finans -249.000 -263.000 -241.000 -228.000 -228.000
Konsernbidrag 558.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 -239.000 -450.000 -407.000 -290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.426.000 5.482.000 5.537.000 5.593.000 5.593.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 100.000 55.000 66.000 33.000
Sum varige driftsmidler 5.513.000 5.582.000 5.592.000 5.659.000 5.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 53.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.541.000 5.610.000 5.621.000 5.712.000 5.627.000
Varebeholdning 239.000 487.000 787.000 1.091.000 801.000
Kundefordringer 10.000 45.000 91.000 49.000 41.000
Andre fordringer 10.000 6.000 0 0 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 36.000 138.000 55.000 209.000
Sum omløpsmidler 999.000 573.000 1.015.000 1.774.000 1.530.000
Sum eiendeler 6.540.000 6.183.000 6.636.000 7.486.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 -616.000 -450.000 0 0
Sum egenkapital 1.707.000 884.000 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 0 0 22.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 289.000 390.000 295.000 708.000 650.000
Sum langsiktig gjeld 4.030.000 4.021.000 4.117.000 4.235.000 4.320.000
Leverandørgjeld 304.000 596.000 667.000 682.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 57.000 149.000 88.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 236.000 286.000 200.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 1.279.000 1.397.000 1.678.000 1.298.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 6.184.000 6.637.000 7.486.000 7.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000 -706.000 -382.000 96.000 232.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.4 0.7 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1 0.2 0.4 0.6
Soliditet 26.1 14.3 16.9 2 21.5
Resultatgrad 6.0 0.2 -1.5 -2.1 -1.4
Rentedekningsgrad 1.6 0.1 -1.4 -0.7
Gjeldsgrad 2.8 6 4.9 3.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 6.3 0.4 -3.5 -4.1 -2.2
Signatur
30.12.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex