Praevians As
Juridisk navn:  Praevians As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23279601
Bergheimveien 6 Bergheimveien 6 Fax: 23279601
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992513489
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: karenslyst allé årgang 2008 v as
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.5%
Resultat  
  
-3.63%
Egenkapital  
  
-6.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.708.000 1.734.000 1.681.000 1.737.000 1.522.000
Resultat: 2.153.000 2.234.000 1.660.000 1.616.000 1.366.000
Egenkapital: 2.594.000 2.762.000 2.521.000 2.227.000 1.980.000
Regnskap for  Praevians As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.708.000 1.734.000 1.681.000 1.737.000 1.522.000
Driftskostnader -309.000 427.000 -172.000 -156.000 -175.000
Driftsresultat 1.400.000 2.161.000 1.509.000 1.580.000 1.347.000
Finansinntekter 755.000 77.000 151.000 36.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 -1.000 0
Finans 754.000 72.000 151.000 35.000 19.000
Resultat før skatt 2.153.000 2.234.000 1.660.000 1.616.000 1.366.000
Skattekostnad -321.000 -493.000 -365.000 -370.000 -331.000
Årsresultat 1.832.000 1.741.000 1.295.000 1.246.000 1.034.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 853.000 856.000 860.000 715.000
Sum omløpsmidler 4.909.000 4.289.000 4.363.000 3.685.000 3.959.000
Sum eiendeler 5.762.000 5.142.000 5.219.000 4.545.000 4.674.000
Sum opptjent egenkapital 2.494.000 2.662.000 2.421.000 2.127.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.594.000 2.762.000 2.521.000 2.227.000 1.980.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 2.380.000 2.698.000 2.318.000 2.694.000
Sum gjeld og egenkapital 5.762.000 5.142.000 5.219.000 4.545.000 4.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.708.000 1.734.000 1.681.000 1.737.000 1.522.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.708.000 1.734.000 1.681.000 1.737.000 1.522.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 611.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -184.000 -172.000 -156.000 -175.000
Driftskostnader -309.000 427.000 -172.000 -156.000 -175.000
Driftsresultat 1.400.000 2.161.000 1.509.000 1.580.000 1.347.000
Finansinntekter 755.000 77.000 151.000 36.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 -1.000 0
Finans 754.000 72.000 151.000 35.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.832.000 1.741.000 1.295.000 1.246.000 1.034.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 853.000 853.000 856.000 856.000 715.000
Sum anleggsmidler 853.000 853.000 856.000 860.000 715.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 325.000 465.000 5.000 23.000
Andre fordringer 282.000 500.000 840.000 130.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.627.000 3.464.000 3.059.000 3.550.000 3.866.000
Sum omløpsmidler 4.909.000 4.289.000 4.363.000 3.685.000 3.959.000
Sum eiendeler 5.762.000 5.142.000 5.219.000 4.545.000 4.674.000
Sum opptjent egenkapital 2.494.000 2.662.000 2.421.000 2.127.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.594.000 2.762.000 2.521.000 2.227.000 1.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 321.000 493.000 361.000 374.000 331.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 205.000 120.000 77.000
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 846.000 341.000 1.132.000 825.000 1.286.000
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 2.380.000 2.698.000 2.318.000 2.694.000
Sum gjeld og egenkapital 5.762.000 5.142.000 5.219.000 4.545.000 4.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.741.000 1.909.000 1.665.000 1.367.000 1.265.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.6 1.6 1.5
Soliditet 45.0 53.7 48.3 4 42.4
Resultatgrad 82.0 124.6 89.8 9 88.5
Rentedekningsgrad 1.400.0 432.2 1
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1.1 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 37.4 43.5 31.8 35.6 29.2
Signatur
10.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex