Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Praksis A As
Juridisk navn:  Praksis A As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92858668
Borgenveien 20B Odins Gate 32 Fax:
0370 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911582295
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lauritzen Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
270%
Egenkapital  
  
168.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 624.000 576.000 311.000 285.000 255.000
Resultat: 148.000 40.000 14.000 4.000 10.000
Egenkapital: 185.000 69.000 38.000 28.000 25.000
Regnskap for  Praksis A As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 624.000 576.000 311.000 285.000 255.000
Driftskostnader -476.000 -536.000 -296.000 -282.000 -246.000
Driftsresultat 148.000 39.000 14.000 4.000 10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 148.000 40.000 14.000 4.000 10.000
Skattekostnad -33.000 -9.000 -4.000 -1.000 -4.000
Årsresultat 116.000 31.000 11.000 3.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 8.000 11.000 13.000
Sum omløpsmidler 465.000 396.000 255.000 121.000 115.000
Sum eiendeler 465.000 398.000 263.000 132.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 39.000 8.000 -2.000 -5.000
Sum egenkapital 185.000 69.000 38.000 28.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 328.000 224.000 105.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 397.000 262.000 133.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 624.000 576.000 311.000 260.000 255.000
Andre inntekter 0 0 0 25.000 0
Driftsinntekter 624.000 576.000 311.000 285.000 255.000
Varekostnad -119.000 -253.000 -78.000 -83.000 -33.000
Lønninger -170.000 -179.000 -114.000 -85.000 -139.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -104.000 -104.000 -114.000 -74.000
Driftskostnader -476.000 -536.000 -296.000 -282.000 -246.000
Driftsresultat 148.000 39.000 14.000 4.000 10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 31.000 11.000 3.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 8.000 11.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 8.000 11.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 75.000 111.000 48.000 0
Andre fordringer 7.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 368.000 321.000 144.000 74.000 115.000
Sum omløpsmidler 465.000 396.000 255.000 121.000 115.000
Sum eiendeler 465.000 398.000 263.000 132.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 39.000 8.000 -2.000 -5.000
Sum egenkapital 185.000 69.000 38.000 28.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 30.000 30.000 7.000 10.000
Betalbar skatt 33.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 115.000 58.000 29.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 181.000 136.000 69.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 328.000 224.000 105.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 397.000 262.000 133.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000 68.000 31.000 16.000 13.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 39.8 17.4 14.5 21.1 19.7
Resultatgrad 23.7 6.8 4.5 1.4 3.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 4.8 5.9 3.8 4.1
Total kapitalrentabilitet 3 10.1 5.3 3 7.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex