Pravda AS
Juridisk navn:  Pravda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22597700
Mølleparken 4 Fax: 22597701
0459 Oslo 365 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983371264
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/25/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.74%
Resultat  
  
277.39%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.866.000 17.421.000 38.482.000 26.343.000 24.592.000
Resultat: 761.000 -429.000 3.578.000 1.609.000 1.741.000
Egenkapital: 6.650.000 6.418.000 6.778.000 4.061.000 2.862.000
Regnskap for  Pravda AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.866.000 17.421.000 38.482.000 26.343.000 24.592.000
Driftskostnader -24.092.000 -17.833.000 -34.902.000 -24.740.000 -22.845.000
Driftsresultat 773.000 -412.000 3.581.000 1.603.000 1.747.000
Finansinntekter 3.000 4.000 9.000 7.000 6.000
Finanskostnader -16.000 -21.000 -12.000 -1.000 -12.000
Finans -13.000 -17.000 -3.000 6.000 -6.000
Resultat før skatt 761.000 -429.000 3.578.000 1.609.000 1.741.000
Skattekostnad -179.000 69.000 -861.000 -410.000 -482.000
Årsresultat 582.000 -360.000 2.717.000 1.199.000 1.259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 211.000 196.000 301.000 413.000
Sum omløpsmidler 10.204.000 9.034.000 12.307.000 10.369.000 8.652.000
Sum eiendeler 10.326.000 9.245.000 12.503.000 10.670.000 9.065.000
Sum opptjent egenkapital 6.534.000 6.302.000 6.662.000 3.944.000 2.745.000
Sum egenkapital 6.650.000 6.418.000 6.778.000 4.061.000 2.862.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 2.827.000 5.726.000 6.609.000 6.203.000
Sum gjeld og egenkapital 10.327.000 9.246.000 12.505.000 10.670.000 9.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.436.000 17.039.000 38.048.000 25.062.000 22.241.000
Andre inntekter 430.000 383.000 434.000 1.281.000 2.351.000
Driftsinntekter 24.866.000 17.421.000 38.482.000 26.343.000 24.592.000
Varekostnad -17.384.000 -10.759.000 -27.568.000 -18.378.000 -16.913.000
Lønninger -3.930.000 -4.131.000 -4.422.000 -3.624.000 -3.098.000
Avskrivning -73.000 -88.000 -126.000 -134.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.705.000 -2.855.000 -2.786.000 -2.604.000 -2.725.000
Driftskostnader -24.092.000 -17.833.000 -34.902.000 -24.740.000 -22.845.000
Driftsresultat 773.000 -412.000 3.581.000 1.603.000 1.747.000
Finansinntekter 3.000 4.000 9.000 7.000 6.000
Finanskostnader -16.000 -21.000 -12.000 -1.000 -12.000
Finans -13.000 -17.000 -3.000 6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 582.000 -360.000 2.717.000 1.199.000 1.259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 98.000 55.000 96.000 137.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 79.000 108.000 171.000 242.000
Sum varige driftsmidler 69.000 79.000 108.000 171.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 122.000 211.000 196.000 301.000 413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 609.000 1.694.000 1.893.000 2.838.000 1.579.000
Andre fordringer 53.000 69.000 108.000 53.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.542.000 7.272.000 10.307.000 7.478.000 6.999.000
Sum omløpsmidler 10.204.000 9.034.000 12.307.000 10.369.000 8.652.000
Sum eiendeler 10.326.000 9.245.000 12.503.000 10.670.000 9.065.000
Sum opptjent egenkapital 6.534.000 6.302.000 6.662.000 3.944.000 2.745.000
Sum egenkapital 6.650.000 6.418.000 6.778.000 4.061.000 2.862.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 642.000 1.094.000 1.180.000 1.776.000 1.178.000
Betalbar skatt 100.000 0 858.000 407.000 477.000
Skyldig offentlige avgifter 2.072.000 883.000 1.853.000 1.414.000 1.476.000
Utbytte -350.000 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 508.000 846.000 1.830.000 3.007.000 2.069.000
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 2.827.000 5.726.000 6.609.000 6.203.000
Sum gjeld og egenkapital 10.327.000 9.246.000 12.505.000 10.670.000 9.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.528.000 6.207.000 6.581.000 3.760.000 2.449.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.2 2.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.8 3.2 2.1 1.6 1.4
Soliditet 64.4 69.4 54.2 38.1 31.6
Resultatgrad 3.1 -2.4 9.3 6.1 7.1
Rentedekningsgrad 48.3 -19.6 298.4 1 146.1
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.8 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.5 -4.4 28.7 15.1 19.3
Signatur
06.11.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex