Prima Brands Group As
Juridisk navn:  Prima Brands Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51798600
Næringsvegen 27 Næringsvegen 27 Fax: 51434916
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 992104082
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.41%
Resultat  
  
282.73%
Egenkapital  
  
3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.829.000 10.149.000 9.654.000 6.885.000 5.835.000
Resultat: 144.851.000 37.847.000 16.195.000 37.381.000 7.230.000
Egenkapital: 414.314.000 402.048.000 383.822.000 327.638.000 310.781.000
Regnskap for  Prima Brands Group As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.829.000 10.149.000 9.654.000 6.885.000 5.835.000
Driftskostnader -12.835.000 -10.434.000 -9.693.000 -7.065.000 -5.904.000
Driftsresultat -6.000 -285.000 -38.000 -181.000 -69.000
Finansinntekter 145.971.000 39.867.000 20.838.000 41.651.000 11.619.000
Finanskostnader -1.115.000 -1.734.000 -4.606.000 -4.089.000 -4.321.000
Finans 144.856.000 38.133.000 16.232.000 37.562.000 7.298.000
Resultat før skatt 144.851.000 37.847.000 16.195.000 37.381.000 7.230.000
Skattekostnad -2.585.000 -4.621.000 -11.000 -524.000 198.000
Årsresultat 142.266.000 33.226.000 16.184.000 36.857.000 7.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 454.744.000 361.877.000 379.772.000 369.000.000 339.322.000
Sum omløpsmidler 38.667.000 110.663.000 127.384.000 48.618.000 30.462.000
Sum eiendeler 493.411.000 472.540.000 507.156.000 417.618.000 369.784.000
Sum opptjent egenkapital 198.347.000 196.044.000 177.818.000 171.634.000 154.777.000
Sum egenkapital 414.314.000 402.048.000 383.822.000 327.638.000 310.781.000
Sum langsiktig gjeld 37.500.000 47.550.000 13.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 41.598.000 22.942.000 123.322.000 89.978.000 59.003.000
Sum gjeld og egenkapital 493.411.000 472.540.000 507.157.000 417.617.000 369.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.739.000 10.134.000 9.654.000 6.786.000 5.835.000
Andre inntekter 90.000 15.000 0 99.000 0
Driftsinntekter 12.829.000 10.149.000 9.654.000 6.885.000 5.835.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -7.644.000 -5.541.000 -6.027.000 -4.850.000 -4.082.000
Avskrivning -1.111.000 -1.085.000 -751.000 -654.000 -717.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.080.000 -3.808.000 -2.915.000 -1.561.000 -1.105.000
Driftskostnader -12.835.000 -10.434.000 -9.693.000 -7.065.000 -5.904.000
Driftsresultat -6.000 -285.000 -38.000 -181.000 -69.000
Finansinntekter 145.971.000 39.867.000 20.838.000 41.651.000 11.619.000
Finanskostnader -1.115.000 -1.734.000 -4.606.000 -4.089.000 -4.321.000
Finans 144.856.000 38.133.000 16.232.000 37.562.000 7.298.000
Konsernbidrag -9.962.000 0 0 0
Utbytte -130.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat 142.266.000 33.226.000 16.184.000 36.857.000 7.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 175.000 0 0 271.000
Fast eiendom 13.075.000 13.382.000 13.594.000 3.211.000 3.680.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.215.000 4.019.000 4.697.000 4.364.000 5.580.000
Sum varige driftsmidler 16.290.000 17.401.000 18.290.000 7.575.000 9.260.000
Sum finansielle anleggsmidler 438.279.000 344.476.000 361.482.000 361.425.000 329.791.000
Sum anleggsmidler 454.744.000 361.877.000 379.772.000 369.000.000 339.322.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.043.000 3.081.000 2.169.000 342.000 939.000
Andre fordringer 12.812.000 82.619.000 119.961.000 43.383.000 24.109.000
Sum investeringer 3.158.000 3.158.000 5.158.000 4.710.000 5.239.000
Kasse, bank 709.000 21.805.000 96.000 182.000 175.000
Sum omløpsmidler 38.667.000 110.663.000 127.384.000 48.618.000 30.462.000
Sum eiendeler 493.411.000 472.540.000 507.156.000 417.618.000 369.784.000
Sum opptjent egenkapital 198.347.000 196.044.000 177.818.000 171.634.000 154.777.000
Sum egenkapital 414.314.000 402.048.000 383.822.000 327.638.000 310.781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 13.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 97.233.000 48.672.000 37.314.000
Sum langsiktig gjeld 37.500.000 47.550.000 13.000 1.000 0
Leverandørgjeld 284.000 1.840.000 343.000 241.000 71.000
Betalbar skatt 4.056.000 0 91.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.068.000 652.000 725.000 609.000 916.000
Utbytte -130.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 40.245.000 1.392.000 15.021.000 20.365.000 702.000
Sum kortsiktig gjeld 41.598.000 22.942.000 123.322.000 89.978.000 59.003.000
Sum gjeld og egenkapital 493.411.000 472.540.000 507.157.000 417.617.000 369.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.931.000 87.721.000 4.062.000 -41.360.000 -28.541.000
Likviditetsgrad 1 0.9 4.8 1 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.9 4.8 1 0.5 0.5
Soliditet 84.0 85.1 75.7 78.5 8
Resultatgrad -0.0 -2.8 -0.4 -2.6 -1.2
Rentedekningsgrad -0.0 -0.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 29.6 8.4 4.1 9.9 3.1
Signatur
27.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex