Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Printinform AS
Juridisk navn:  Printinform AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22729500
Ulvenveien 92A Ulvenveien 92A Fax: 22727328
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976208293
Aksjekapital: 149.200 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/5/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gjerde Hansen Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.17%
Resultat  
  
236.64%
Egenkapital  
  
81.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.411.000 26.748.000 30.982.000 33.214.000 40.027.000
Resultat: 1.801.000 535.000 65.000 -1.032.000 -250.000
Egenkapital: 3.453.000 1.904.000 1.355.000 1.338.000 2.357.000
Regnskap for  Printinform AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.411.000 26.748.000 30.982.000 33.214.000 40.027.000
Driftskostnader -30.480.000 -26.148.000 -31.013.000 -34.409.000 -40.253.000
Driftsresultat 1.931.000 600.000 -32.000 -1.194.000 -226.000
Finansinntekter 144.000 135.000 214.000 248.000 183.000
Finanskostnader -274.000 -200.000 -117.000 -85.000 -206.000
Finans -130.000 -65.000 97.000 163.000 -23.000
Resultat før skatt 1.801.000 535.000 65.000 -1.032.000 -250.000
Skattekostnad -252.000 14.000 -48.000 12.000 -20.000
Årsresultat 1.549.000 549.000 17.000 -1.019.000 -270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 76.000 62.000 113.000 128.000
Sum omløpsmidler 8.443.000 7.462.000 6.475.000 5.921.000 10.458.000
Sum eiendeler 8.486.000 7.538.000 6.537.000 6.034.000 10.586.000
Sum opptjent egenkapital 3.028.000 1.479.000 929.000 912.000 1.932.000
Sum egenkapital 3.453.000 1.904.000 1.355.000 1.338.000 2.357.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 662.000 781.000 781.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 4.408.000 4.971.000 4.401.000 3.915.000 7.253.000
Sum gjeld og egenkapital 8.486.000 7.537.000 6.536.000 6.033.000 10.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.411.000 26.748.000 30.982.000 33.214.000 40.017.000
Andre inntekter 0 0 10.000
Driftsinntekter 32.411.000 26.748.000 30.982.000 33.214.000 40.027.000
Varekostnad -21.988.000 -18.743.000 -19.858.000 -20.774.000 -24.984.000
Lønninger -4.871.000 -3.806.000 -6.029.000 -7.145.000 -8.411.000
Avskrivning -3.000 -28.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.621.000 -3.599.000 -5.123.000 -6.462.000 -6.829.000
Driftskostnader -30.480.000 -26.148.000 -31.013.000 -34.409.000 -40.253.000
Driftsresultat 1.931.000 600.000 -32.000 -1.194.000 -226.000
Finansinntekter 144.000 135.000 214.000 248.000 183.000
Finanskostnader -274.000 -200.000 -117.000 -85.000 -206.000
Finans -130.000 -65.000 97.000 163.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.549.000 549.000 17.000 -1.019.000 -270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 76.000 62.000 110.000 97.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 31.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 76.000 62.000 113.000 128.000
Varebeholdning 403.000 520.000 429.000 329.000 862.000
Kundefordringer 3.230.000 3.845.000 3.529.000 1.870.000 7.551.000
Andre fordringer 1.762.000 534.000 281.000 560.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.048.000 2.563.000 2.237.000 3.162.000 1.423.000
Sum omløpsmidler 8.443.000 7.462.000 6.475.000 5.921.000 10.458.000
Sum eiendeler 8.486.000 7.538.000 6.537.000 6.034.000 10.586.000
Sum opptjent egenkapital 3.028.000 1.479.000 929.000 912.000 1.932.000
Sum egenkapital 3.453.000 1.904.000 1.355.000 1.338.000 2.357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 625.000 662.000 781.000 781.000 976.000
Leverandørgjeld 2.161.000 2.915.000 2.613.000 1.379.000 3.934.000
Betalbar skatt 220.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.196.000 989.000 957.000 820.000 1.374.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 832.000 1.068.000 831.000 1.717.000 1.945.000
Sum kortsiktig gjeld 4.408.000 4.971.000 4.401.000 3.915.000 7.253.000
Sum gjeld og egenkapital 8.486.000 7.537.000 6.536.000 6.033.000 10.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.035.000 2.491.000 2.074.000 2.006.000 3.205.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.4 1.4 1.3
Soliditet 40.7 25.3 20.7 22.2 22.3
Resultatgrad 6.0 2.2 -0.1 -3.6 -0.6
Rentedekningsgrad 7.0 3.0 -0.3 -1.1
Gjeldsgrad 1.5 3.0 3.8 3.5 3.5
Total kapitalrentabilitet 24.5 9.8 2.8 -15.7 -0.4
Signatur
20.01.2022
SIGNATUR I FELLESSKAP
AASE ODDNE JOHN
SIGNATUR I FELLESSKAP
RÅLM BJARNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
GRØNBY KNUT OLAV
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex