Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Printing AS
Juridisk navn:  Printing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22666900
Postboks 81 Bryn Konows Gate 67B Fax: 22666901
0611 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923873031
Aksjekapital: 378.800 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 6/12/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.87%
Resultat  
  
-139.74%
Egenkapital  
  
-19.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.748.000 53.435.000 53.241.000 54.090.000 48.375.000
Resultat: -649.000 1.633.000 -2.486.000 -1.426.000 105.000
Egenkapital: 2.610.000 3.259.000 1.626.000 4.112.000 5.538.000
Regnskap for  Printing AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.748.000 53.435.000 53.241.000 54.090.000 48.375.000
Driftskostnader -42.086.000 -51.461.000 -55.447.000 -55.470.000 -48.302.000
Driftsresultat -338.000 1.974.000 -2.207.000 -1.380.000 72.000
Finansinntekter 58.000 48.000 67.000 66.000 58.000
Finanskostnader -369.000 -390.000 -347.000 -112.000 -26.000
Finans -311.000 -342.000 -280.000 -46.000 32.000
Resultat før skatt -649.000 1.633.000 -2.486.000 -1.426.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -649.000 1.633.000 -2.486.000 -1.426.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 798.000 1.169.000 2.173.000 4.370.000 5.383.000
Sum omløpsmidler 7.932.000 12.726.000 11.405.000 13.631.000 10.610.000
Sum eiendeler 8.730.000 13.895.000 13.578.000 18.001.000 15.993.000
Sum opptjent egenkapital -640.000 9.000 -1.624.000 862.000 2.288.000
Sum egenkapital 2.610.000 3.259.000 1.626.000 4.112.000 5.538.000
Sum langsiktig gjeld 451.000 972.000 1.076.000 1.172.000 1.266.000
Sum kortsiktig gjeld 5.668.000 9.665.000 10.877.000 12.717.000 9.190.000
Sum gjeld og egenkapital 8.729.000 13.896.000 13.579.000 18.001.000 15.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.935.000 53.435.000 53.241.000 54.072.000 48.164.000
Andre inntekter 813.000 0 0 18.000 211.000
Driftsinntekter 41.748.000 53.435.000 53.241.000 54.090.000 48.375.000
Varekostnad -17.400.000 -20.142.000 -22.232.000 -21.982.000 -21.670.000
Lønninger -14.483.000 -18.083.000 -18.956.000 -19.178.000 -16.288.000
Avskrivning -339.000 -1.201.000 -1.254.000 -1.429.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 -500.000 0
Andre driftskostnader -9.864.000 -12.035.000 -13.005.000 -12.381.000 -10.009.000
Driftskostnader -42.086.000 -51.461.000 -55.447.000 -55.470.000 -48.302.000
Driftsresultat -338.000 1.974.000 -2.207.000 -1.380.000 72.000
Finansinntekter 58.000 48.000 67.000 66.000 58.000
Finanskostnader -369.000 -390.000 -347.000 -112.000 -26.000
Finans -311.000 -342.000 -280.000 -46.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -649.000 1.633.000 -2.486.000 -1.426.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 750.000 1.500.000 3.000.000
Sum Immatrielle midler 0 750.000 1.500.000 3.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 798.000 1.169.000 1.423.000 1.655.000 1.183.000
Sum varige driftsmidler 798.000 1.169.000 1.423.000 1.655.000 1.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.215.000 1.200.000
Sum anleggsmidler 798.000 1.169.000 2.173.000 4.370.000 5.383.000
Varebeholdning 1.559.000 1.568.000 485.000 575.000 1.205.000
Kundefordringer 5.128.000 5.312.000 7.025.000 8.558.000 7.197.000
Andre fordringer 467.000 315.000 382.000 593.000 944.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 5.530.000 3.513.000 3.905.000 1.263.000
Sum omløpsmidler 7.932.000 12.726.000 11.405.000 13.631.000 10.610.000
Sum eiendeler 8.730.000 13.895.000 13.578.000 18.001.000 15.993.000
Sum opptjent egenkapital -640.000 9.000 -1.624.000 862.000 2.288.000
Sum egenkapital 2.610.000 3.259.000 1.626.000 4.112.000 5.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.091.000 3.524.000 3.444.000 0
Sum langsiktig gjeld 451.000 972.000 1.076.000 1.172.000 1.266.000
Leverandørgjeld 1.908.000 1.806.000 2.513.000 4.290.000 5.101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.923.000 2.159.000 2.534.000 2.628.000 2.187.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.837.000 2.608.000 2.305.000 2.355.000 1.902.000
Sum kortsiktig gjeld 5.668.000 9.665.000 10.877.000 12.717.000 9.190.000
Sum gjeld og egenkapital 8.729.000 13.896.000 13.579.000 18.001.000 15.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.264.000 3.061.000 528.000 914.000 1.420.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1 1 1
Soliditet 29.9 23.5 1 22.8 34.6
Resultatgrad -0.8 3.7 -4.1 -2.6 0.1
Rentedekningsgrad -0.9 5.1 -6.4 -12.3 2.8
Gjeldsgrad 2.3 3.3 7.4 3.4 1.9
Total kapitalrentabilitet -3.2 14.6 -15.8 -7.3 0.8
Signatur
23.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2021
Prokura
Christiansen Øystein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex