Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Privatgartner AS
Juridisk navn:  Privatgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98291460
Fabrikkveien 20 Fabrikkveien 20 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985550786
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.61%
Resultat  
  
-13.75%
Egenkapital  
  
-3.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 946.000 931.000 901.000 894.000 864.000
Resultat: 690.000 800.000 675.000 717.000 916.000
Egenkapital: 1.447.000 1.501.000 1.459.000 1.533.000 1.579.000
Regnskap for  Privatgartner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 946.000 931.000 901.000 894.000 864.000
Driftskostnader -108.000 -115.000 -113.000 -152.000 -142.000
Driftsresultat 838.000 816.000 788.000 742.000 721.000
Finansinntekter 52.000 102.000 42.000 121.000 337.000
Finanskostnader -200.000 -118.000 -155.000 -145.000 -142.000
Finans -148.000 -16.000 -113.000 -24.000 195.000
Resultat før skatt 690.000 800.000 675.000 717.000 916.000
Skattekostnad -144.000 -157.000 -148.000 -163.000 -190.000
Årsresultat 546.000 642.000 526.000 553.000 726.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.394.000 4.462.000 4.543.000 4.614.000 4.672.000
Sum omløpsmidler 786.000 898.000 865.000 931.000 793.000
Sum eiendeler 5.180.000 5.360.000 5.408.000 5.545.000 5.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.401.000 1.359.000 1.433.000 1.479.000
Sum egenkapital 1.447.000 1.501.000 1.459.000 1.533.000 1.579.000
Sum langsiktig gjeld 2.741.000 2.859.000 2.963.000 3.023.000 2.873.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 1.000.000 985.000 989.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.180.000 5.360.000 5.407.000 5.545.000 5.465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 946.000 931.000 901.000 894.000 864.000
Driftsinntekter 946.000 931.000 901.000 894.000 864.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -50.000 -48.000 -87.000 -77.000
Driftskostnader -108.000 -115.000 -113.000 -152.000 -142.000
Driftsresultat 838.000 816.000 788.000 742.000 721.000
Finansinntekter 52.000 102.000 42.000 121.000 337.000
Finanskostnader -200.000 -118.000 -155.000 -145.000 -142.000
Finans -148.000 -16.000 -113.000 -24.000 195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 546.000 642.000 526.000 553.000 726.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.978.000 4.043.000 4.108.000 4.174.000 4.239.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.978.000 4.043.000 4.108.000 4.174.000 4.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 416.000 419.000 434.000 441.000 433.000
Sum anleggsmidler 4.394.000 4.462.000 4.543.000 4.614.000 4.672.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 783.000 895.000 862.000 928.000 788.000
Sum omløpsmidler 786.000 898.000 865.000 931.000 793.000
Sum eiendeler 5.180.000 5.360.000 5.408.000 5.545.000 5.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.401.000 1.359.000 1.433.000 1.479.000
Sum egenkapital 1.447.000 1.501.000 1.459.000 1.533.000 1.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.741.000 2.859.000 2.963.000 3.023.000 2.873.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 149.000 161.000 152.000 167.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 226.000 219.000 207.000 202.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 13.000 14.000 15.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 1.000.000 985.000 989.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.180.000 5.360.000 5.407.000 5.545.000 5.465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -206.000 -102.000 -120.000 -58.000 -220.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8
Soliditet 27.9 2 2 27.6 28.9
Resultatgrad 88.6 87.6 87.5 8 83.4
Rentedekningsgrad 4.2 6.9 5.1 5.1 5.1
Gjeldsgrad 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.2 17.1 15.4 15.6 19.4
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex