Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Privatsykehuset Haugesund AS
Juridisk navn:  Privatsykehuset Haugesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52700550
Postboks 21 Sørhauggata 111 Fax: 52700551
5501 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 977208734
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 1/27/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.72%
Resultat  
  
-260.78%
Egenkapital  
  
-199.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.210.000 37.032.000 35.638.000 36.678.000 48.159.000
Resultat: -837.000 -232.000 -3.336.000 -5.296.000 1.891.000
Egenkapital: -1.342.000 1.346.000 1.476.000 3.931.000 9.194.000
Regnskap for  Privatsykehuset Haugesund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.210.000 37.032.000 35.638.000 36.678.000 48.159.000
Driftskostnader -31.894.000 -37.180.000 -38.860.000 -41.922.000 -48.164.000
Driftsresultat -684.000 -148.000 -3.221.000 -5.245.000 -5.000
Finansinntekter 18.000 17.000 8.000 4.000 2.041.000
Finanskostnader -172.000 -102.000 -122.000 -56.000 -144.000
Finans -154.000 -85.000 -114.000 -52.000 1.897.000
Resultat før skatt -837.000 -232.000 -3.336.000 -5.296.000 1.891.000
Skattekostnad -1.851.000 102.000 881.000 1.430.000 -96.000
Årsresultat -2.688.000 -130.000 -2.455.000 -3.866.000 1.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.516.000 5.985.000 6.159.000 5.368.000 5.351.000
Sum omløpsmidler 6.137.000 4.952.000 5.722.000 6.940.000 12.385.000
Sum eiendeler 10.653.000 10.937.000 11.881.000 12.308.000 17.736.000
Sum opptjent egenkapital -1.402.000 1.286.000 1.416.000 3.871.000 9.074.000
Sum egenkapital -1.342.000 1.346.000 1.476.000 3.931.000 9.194.000
Sum langsiktig gjeld 4.821.000 206.000 284.000 358.000 2.188.000
Sum kortsiktig gjeld 7.174.000 9.385.000 10.121.000 8.018.000 6.354.000
Sum gjeld og egenkapital 10.653.000 10.937.000 11.881.000 12.307.000 17.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.878.000 36.652.000 35.262.000 35.959.000 48.002.000
Andre inntekter 331.000 380.000 375.000 719.000 157.000
Driftsinntekter 31.210.000 37.032.000 35.638.000 36.678.000 48.159.000
Varekostnad -12.013.000 -14.464.000 -15.447.000 -16.392.000 -23.599.000
Lønninger -11.293.000 -12.669.000 -13.041.000 -14.295.000 -15.068.000
Avskrivning -441.000 -496.000 -455.000 -507.000 -1.237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.147.000 -9.551.000 -9.917.000 -10.728.000 -8.260.000
Driftskostnader -31.894.000 -37.180.000 -38.860.000 -41.922.000 -48.164.000
Driftsresultat -684.000 -148.000 -3.221.000 -5.245.000 -5.000
Finansinntekter 18.000 17.000 8.000 4.000 2.041.000
Finanskostnader -172.000 -102.000 -122.000 -56.000 -144.000
Finans -154.000 -85.000 -114.000 -52.000 1.897.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.688.000 -130.000 -2.455.000 -3.866.000 1.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.080.000 4.189.000 4.086.000 3.206.000 2.704.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.007.000 1.314.000 1.560.000 1.585.000 2.216.000
Driftsløsøre 429.000 482.000 512.000 565.000 418.000
Sum varige driftsmidler 1.437.000 1.796.000 2.073.000 2.149.000 2.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 4.516.000 5.985.000 6.159.000 5.368.000 5.351.000
Varebeholdning 1.305.000 1.253.000 1.307.000 1.322.000 1.674.000
Kundefordringer 2.627.000 2.321.000 3.022.000 3.925.000 2.354.000
Andre fordringer 1.635.000 1.164.000 1.179.000 1.050.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 134.000 146.000 162.000 7.619.000
Sum omløpsmidler 6.137.000 4.952.000 5.722.000 6.940.000 12.385.000
Sum eiendeler 10.653.000 10.937.000 11.881.000 12.308.000 17.736.000
Sum opptjent egenkapital -1.402.000 1.286.000 1.416.000 3.871.000 9.074.000
Sum egenkapital -1.342.000 1.346.000 1.476.000 3.931.000 9.194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.219.000 1.223.000 1.430.000 1.283.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.821.000 206.000 284.000 358.000 2.188.000
Leverandørgjeld 1.575.000 5.025.000 5.921.000 3.152.000 3.452.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 824.000 859.000 843.000 974.000 1.410.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.556.000 2.278.000 1.927.000 2.609.000 1.492.000
Sum kortsiktig gjeld 7.174.000 9.385.000 10.121.000 8.018.000 6.354.000
Sum gjeld og egenkapital 10.653.000 10.937.000 11.881.000 12.307.000 17.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.037.000 -4.433.000 -4.399.000 -1.078.000 6.031.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0.6 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.4 0.7 1.7
Soliditet -12.6 12.3 12.4 31.9 51.8
Resultatgrad -2.2 -0.4 -14.3 0.0
Rentedekningsgrad -1.5 -26.4 -93.7 14.1
Gjeldsgrad -8.9 7.1 7 2.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -6.3 -1.2 -42.6 11.5
Signatur
15.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex