Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Privbiz As
Juridisk navn:  Privbiz As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70111501
c/o Stig Even Larsen Tunvegen 25 c/o Stig Even Larsen Tunvegen 25 Fax: 70111501
6020 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 990423636
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nimra holding as
Utvikling:
Omsetning  
  
-88%
Resultat  
  
-93.18%
Egenkapital  
  
1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.000 100.000 96.000 0 39.000
Resultat: 6.000 88.000 85.000 -445.000 29.000
Egenkapital: 952.000 941.000 835.000 751.000 1.196.000
Regnskap for  Privbiz As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.000 100.000 96.000 0 39.000
Driftskostnader -6.000 -12.000 -11.000 -444.000 -10.000
Driftsresultat 6.000 88.000 85.000 -444.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 6.000 88.000 85.000 -445.000 29.000
Skattekostnad -1.000 -19.000 -8.000 0 0
Årsresultat 5.000 69.000 78.000 -445.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 301.000 401.000 401.000 740.000
Sum omløpsmidler 653.000 661.000 457.000 348.000 463.000
Sum eiendeler 954.000 962.000 858.000 749.000 1.203.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 837.000 732.000 648.000 1.093.000
Sum egenkapital 952.000 941.000 835.000 751.000 1.196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 22.000 23.000 -2.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 962.000 858.000 749.000 1.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 100.000 96.000 0 39.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.000 100.000 96.000 0 39.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -12.000 -11.000 -444.000 -3.000
Driftskostnader -6.000 -12.000 -11.000 -444.000 -10.000
Driftsresultat 6.000 88.000 85.000 -444.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 69.000 78.000 -445.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 301.000 301.000 401.000 401.000 740.000
Sum anleggsmidler 301.000 301.000 401.000 401.000 740.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 253.000 0 0 0 0
Kasse, bank 400.000 661.000 457.000 348.000 463.000
Sum omløpsmidler 653.000 661.000 457.000 348.000 463.000
Sum eiendeler 954.000 962.000 858.000 749.000 1.203.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 837.000 732.000 648.000 1.093.000
Sum egenkapital 952.000 941.000 835.000 751.000 1.196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 22.000 23.000 -2.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 22.000 23.000 -2.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 962.000 858.000 749.000 1.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 651.000 639.000 434.000 350.000 455.000
Likviditetsgrad 1 326.5 3 19.9 57.9
Likviditetsgrad 2 326.5 3 19.9 57.9
Soliditet 99.8 97.7 97.3 100.3 99.3
Resultatgrad 50.0 8 88.5 74.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.6 9.1 9.9 -59.3 2.4
Signatur
19.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex