Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pro-dent Lab As
Juridisk navn:  Pro-dent Lab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bogstadveien 51 Bogstadveien 51 Fax:
0366 Oslo 366 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815885562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 2R Data Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.89%
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
31.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 864.000 938.000 929.000 954.000 307.000
Resultat: 188.000 141.000 175.000 205.000 144.000
Egenkapital: 652.000 494.000 408.000 279.000 135.000
Regnskap for  Pro-dent Lab As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 864.000 938.000 929.000 954.000 307.000
Driftskostnader -676.000 -796.000 -753.000 -750.000 -163.000
Driftsresultat 188.000 141.000 175.000 204.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 188.000 141.000 175.000 205.000 144.000
Skattekostnad -29.000 -55.000 -46.000 -61.000 -39.000
Årsresultat 158.000 86.000 129.000 143.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 792.000 653.000 557.000 428.000 267.000
Sum eiendeler 792.000 653.000 557.000 428.000 267.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 464.000 378.000 249.000 105.000
Sum egenkapital 652.000 494.000 408.000 279.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 159.000 149.000 150.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 653.000 557.000 429.000 267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 864.000 938.000 929.000 954.000 307.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 864.000 938.000 929.000 954.000 307.000
Varekostnad -29.000 -83.000 -100.000 -85.000 -20.000
Lønninger -601.000 -544.000 -547.000 -552.000 -98.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -169.000 -106.000 -113.000 -45.000
Driftskostnader -676.000 -796.000 -753.000 -750.000 -163.000
Driftsresultat 188.000 141.000 175.000 204.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 86.000 129.000 143.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 7.000 13.000 9.000 7.000 0
Kundefordringer 55.000 66.000 91.000 117.000 90.000
Andre fordringer 1.000 15.000 5.000 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 730.000 559.000 452.000 301.000 171.000
Sum omløpsmidler 792.000 653.000 557.000 428.000 267.000
Sum eiendeler 792.000 653.000 557.000 428.000 267.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 464.000 378.000 249.000 105.000
Sum egenkapital 652.000 494.000 408.000 279.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 2.000 8.000
Betalbar skatt 29.000 55.000 46.000 61.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 37.000 42.000 36.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 62.000 62.000 51.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 159.000 149.000 150.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 653.000 557.000 429.000 267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 652.000 494.000 408.000 278.000 135.000
Likviditetsgrad 1 5.7 4 3.7 2.9 2.0
Likviditetsgrad 2 5.6 4 3.7 2.8 2.1
Soliditet 82.3 75.7 73.2 6 50.6
Resultatgrad 21.8 1 18.8 21.4 46.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 23.7 21.6 31.4 47.6 53.9
Signatur
14.09.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex