Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pro Anno AS
Juridisk navn:  Pro Anno AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93011759
Mellomhagen 39 Mellomhagen 39 Fax:
3253 Larvik 3253 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 846285792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/12/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tjølling Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
218.18%
Egenkapital  
  
20.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Resultat: 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Egenkapital: -202.000 -254.000 -210.000 -166.000 -113.000
Regnskap for  Pro Anno AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Driftskostnader -116.000 -211.000 -212.000 -220.000 -196.000
Driftsresultat 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.000 252.000 300.000 342.000 340.000
Sum omløpsmidler 261.000 133.000 109.000 77.000 203.000
Sum eiendeler 476.000 385.000 409.000 419.000 543.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -354.000 -310.000 -266.000 -213.000
Sum egenkapital -202.000 -254.000 -210.000 -166.000 -113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 678.000 639.000 628.000 585.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 385.000 418.000 419.000 543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0
Lønninger -138.000 -137.000 -138.000 -138.000 -138.000
Avskrivning -37.000 -47.000 -42.000 -44.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 59.000 -27.000 -32.000 -37.000 -10.000
Driftskostnader -116.000 -211.000 -212.000 -220.000 -196.000
Driftsresultat 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -44.000 -44.000 -53.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 215.000 252.000 300.000 342.000 340.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 215.000 252.000 300.000 342.000 340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 215.000 252.000 300.000 342.000 340.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 252.000 112.000 74.000 74.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 21.000 35.000 3.000 129.000
Sum omløpsmidler 261.000 133.000 109.000 77.000 203.000
Sum eiendeler 476.000 385.000 409.000 419.000 543.000
Sum opptjent egenkapital -302.000 -354.000 -310.000 -266.000 -213.000
Sum egenkapital -202.000 -254.000 -210.000 -166.000 -113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 11.000 11.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 43.000 46.000 45.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 632.000 576.000 571.000 529.000 604.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 639.000 628.000 585.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 385.000 418.000 419.000 543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -417.000 -506.000 -519.000 -508.000 -453.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3
Soliditet -42.4 -50.2 -39.6 -20.8
Resultatgrad 31.0 -26.2 -26.2 -31.5 -16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.4 -2.5 -3.5 -5.8
Total kapitalrentabilitet 10.9 -11.4 -10.5 -12.6 -5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex