Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pro Arte AS
Juridisk navn:  Pro Arte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555691
Professor Dahls Gate 27C Professor Dahls Gate 27C Fax:
0353 Oslo 353 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964145784
Aksjekapital: 517.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/11/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.78%
Resultat  
  
-81.57%
Egenkapital  
  
-1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 101.000 304.000 180.000 359.000 214.000
Resultat: 80.000 434.000 176.000 382.000 99.000
Egenkapital: 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000 3.335.000
Regnskap for  Pro Arte AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 101.000 304.000 180.000 359.000 214.000
Driftskostnader -75.000 -134.000 -111.000 -107.000 -124.000
Driftsresultat 26.000 170.000 69.000 252.000 90.000
Finansinntekter 56.000 266.000 110.000 131.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 55.000 264.000 108.000 130.000 9.000
Resultat før skatt 80.000 434.000 176.000 382.000 99.000
Skattekostnad -7.000 -44.000 -19.000 -64.000 -25.000
Årsresultat 73.000 390.000 157.000 318.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.483.000 1.475.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.158.000 2.198.000
Sum eiendeler 3.506.000 3.589.000 3.389.000 3.433.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 3.412.000 3.457.000 3.268.000 3.253.000 3.235.000
Sum egenkapital 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000 3.335.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -6.000 31.000 21.000 80.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 3.506.000 3.588.000 3.389.000 3.433.000 3.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 304.000 180.000 359.000 214.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 101.000 304.000 180.000 359.000 214.000
Varekostnad -54.000 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -79.000 -110.000 -107.000 -122.000
Driftskostnader -75.000 -134.000 -111.000 -107.000 -124.000
Driftsresultat 26.000 170.000 69.000 252.000 90.000
Finansinntekter 56.000 266.000 110.000 131.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 55.000 264.000 108.000 130.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 390.000 157.000 318.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum varige driftsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.333.000 1.325.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000
Sum anleggsmidler 1.483.000 1.475.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.157.000 2.198.000
Sum omløpsmidler 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.158.000 2.198.000
Sum eiendeler 3.506.000 3.589.000 3.389.000 3.433.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 3.412.000 3.457.000 3.268.000 3.253.000 3.235.000
Sum egenkapital 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000 3.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -13.000 -13.000 0 2.000 3.000
Betalbar skatt 7.000 44.000 19.000 64.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 15.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld -6.000 31.000 21.000 80.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 3.506.000 3.588.000 3.389.000 3.433.000 3.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.029.000 2.083.000 2.093.000 2.078.000 2.060.000
Likviditetsgrad 1 -337.2 68.2 100.7 2 15.9
Likviditetsgrad 2 -337.2 68.2 100.7 2 15.9
Soliditet 100.2 99.1 99.4 97.7 9
Resultatgrad 25.7 55.9 38.3 70.2 42.1
Rentedekningsgrad 26.0 8 34.5 2 4
Gjeldsgrad -0.0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.3 12.2 5.3 11.2 2.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex