Pro Musica
Juridisk navn:  Pro Musica
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grevlingveien 48 Grevlingveien 48 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 987501952
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2004
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-428.57%
Egenkapital  
  
-40.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.000 21.000 59.000 132.000 106.000
Resultat: -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Egenkapital: 69.000 116.000 111.000 102.000 54.000
Regnskap for  Pro Musica
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.000 21.000 59.000 132.000 106.000
Driftskostnader -44.000 -14.000 -50.000 -85.000 -133.000
Driftsresultat -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.000 139.000 139.000 139.000 93.000
Sum omløpsmidler 24.000 70.000 72.000 59.000 61.000
Sum eiendeler 163.000 209.000 211.000 198.000 154.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 116.000 110.000 101.000 54.000
Sum egenkapital 69.000 116.000 111.000 102.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 93.000 100.000 96.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 210.000 211.000 198.000 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 21.000 59.000 132.000 106.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 21.000 21.000 59.000 132.000 106.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -14.000 -49.000 -85.000 -111.000
Driftskostnader -44.000 -14.000 -50.000 -85.000 -133.000
Driftsresultat -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -23.000 7.000 9.000 47.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 139.000 139.000 139.000 93.000
Sum varige driftsmidler 139.000 139.000 139.000 139.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 139.000 139.000 139.000 139.000 93.000
Varebeholdning 20.000 20.000 20.000 20.000
Kundefordringer 2.000 0 19.000 7.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.000 50.000 52.000 21.000 35.000
Sum omløpsmidler 24.000 70.000 72.000 59.000 61.000
Sum eiendeler 163.000 209.000 211.000 198.000 154.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 116.000 110.000 101.000 54.000
Sum egenkapital 69.000 116.000 111.000 102.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 1.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 93.000 95.000 95.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 93.000 100.000 96.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 210.000 211.000 198.000 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -23.000 -28.000 -37.000 -39.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
Soliditet 42.3 55.5 52.6 51.5 35.1
Resultatgrad -109.5 33.3 15.3 35.6 -25.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.8 0.9 0.9 1.9
Total kapitalrentabilitet -14.1 3.3 4.3 23.7 -17.5
Signatur
27.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex