Procut AS
Juridisk navn:  Procut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71226090
Gjerde Gjerde Fax:
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 980394972
Aksjekapital: 1.045.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.97%
Resultat  
  
-315.37%
Egenkapital  
  
294.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Resultat: -1.703.000 -410.000 -127.000 -198.000 -1.906.000
Egenkapital: 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Regnskap for  Procut AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Driftskostnader -16.407.000 -21.037.000 -17.473.000 -15.139.000 -17.269.000
Driftsresultat -1.244.000 15.000 298.000 228.000 -1.466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -460.000 -426.000 -427.000 -431.000 -444.000
Finans -459.000 -425.000 -425.000 -426.000 -440.000
Resultat før skatt -1.703.000 -410.000 -127.000 -198.000 -1.906.000
Skattekostnad 375.000 90.000 28.000 44.000 408.000
Årsresultat -1.329.000 -319.000 -99.000 -154.000 -1.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.066.000 4.164.000 4.785.000 4.162.000 4.754.000
Sum omløpsmidler 10.345.000 6.925.000 6.810.000 6.854.000 6.741.000
Sum eiendeler 13.411.000 11.089.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -701.000 -381.000 -1.062.000 -908.000
Sum egenkapital 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.056.000 10.744.000 10.931.000 10.253.000 10.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 11.088.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.767.000 15.295.000 15.803.000
Andre inntekter 4.000 73.000 0
Driftsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Varekostnad -9.203.000 -12.882.000 -9.586.000 -9.166.000 -9.390.000
Lønninger -3.690.000 -4.221.000 -4.558.000 -3.038.000 -3.883.000
Avskrivning -402.000 -553.000 -634.000 -683.000 -811.000
Nedskrivning -326.000 0 0
Andre driftskostnader -3.112.000 -2.965.000 -2.695.000 -2.252.000 -2.785.000
Driftskostnader -16.407.000 -21.037.000 -17.473.000 -15.139.000 -17.269.000
Driftsresultat -1.244.000 15.000 298.000 228.000 -1.466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -460.000 -426.000 -427.000 -431.000 -444.000
Finans -459.000 -425.000 -425.000 -426.000 -440.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.329.000 -319.000 -99.000 -154.000 -1.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 311.000 596.000 506.000 478.000 434.000
Fast eiendom 2.374.000 2.610.000 2.797.000 3.041.000 3.300.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 381.000 958.000 1.483.000 643.000 1.020.000
Sum varige driftsmidler 2.756.000 3.568.000 4.279.000 3.684.000 4.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.066.000 4.164.000 4.785.000 4.162.000 4.754.000
Varebeholdning 6.068.000 5.259.000 4.174.000 4.186.000 4.280.000
Kundefordringer 1.007.000 830.000 1.797.000 2.104.000 932.000
Andre fordringer 3.111.000 173.000 141.000 101.000 1.001.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 158.000 663.000 698.000 462.000 528.000
Sum omløpsmidler 10.345.000 6.925.000 6.810.000 6.854.000 6.741.000
Sum eiendeler 13.411.000 11.089.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -701.000 -381.000 -1.062.000 -908.000
Sum egenkapital 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 340.000 348.000 475.000 211.000 674.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 911.000 745.000 1.273.000 628.000 560.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.805.000 9.651.000 9.183.000 9.413.000 9.344.000
Sum kortsiktig gjeld 12.056.000 10.744.000 10.931.000 10.253.000 10.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 11.088.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.711.000 -3.819.000 -4.121.000 -3.399.000 -3.837.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
Soliditet 10.1 3.1 5.7 6.9 8
Resultatgrad -8.2 0.1 1.7 1.5 -9.3
Rentedekningsgrad -2.7 0.7 0.5 -3.3
Gjeldsgrad 8.9 31.2 16.5 13.4 11.5
Total kapitalrentabilitet -9.3 0.1 2.6 2.1 -12.7
Signatur
28.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex