Produksjonsjefen AS
Juridisk navn:  Produksjonsjefen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23086500
Postboks 1186 Sentrum Mølleparken 4 Fax: 23086510
0107 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962949452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/16/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.38%
Resultat  
  
-18.81%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 78.069.000 74.083.000 66.823.000 67.411.000 73.333.000
Resultat: 1.515.000 1.866.000 3.143.000 1.408.000 272.000
Egenkapital: 2.147.000 2.143.000 6.146.000 6.140.000 5.757.000
Regnskap for  Produksjonsjefen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 78.069.000 74.083.000 66.823.000 67.411.000 73.333.000
Driftskostnader -76.423.000 -72.046.000 -63.691.000 -65.908.000 -72.716.000
Driftsresultat 1.646.000 2.038.000 3.132.000 1.503.000 617.000
Finansinntekter 286.000 401.000 376.000 217.000 287.000
Finanskostnader -417.000 -572.000 -364.000 -312.000 -631.000
Finans -131.000 -171.000 12.000 -95.000 -344.000
Resultat før skatt 1.515.000 1.866.000 3.143.000 1.408.000 272.000
Skattekostnad -341.000 -412.000 -691.000 -325.000 -71.000
Årsresultat 1.174.000 1.454.000 2.452.000 1.083.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 7.000 5.000 6.000 130.000
Sum omløpsmidler 36.831.000 36.101.000 25.718.000 22.304.000 27.820.000
Sum eiendeler 36.859.000 36.108.000 25.723.000 22.310.000 27.950.000
Sum opptjent egenkapital 1.916.000 1.913.000 5.916.000 5.910.000 5.526.000
Sum egenkapital 2.147.000 2.143.000 6.146.000 6.140.000 5.757.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.711.000 33.964.000 19.577.000 16.170.000 22.193.000
Sum gjeld og egenkapital 36.858.000 36.108.000 25.724.000 22.311.000 27.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.069.000 74.083.000 66.823.000 67.303.000 73.333.000
Andre inntekter 0 108.000 0
Driftsinntekter 78.069.000 74.083.000 66.823.000 67.411.000 73.333.000
Varekostnad -72.436.000 -69.077.000 -60.530.000 -63.138.000 -69.319.000
Lønninger -2.506.000 -1.780.000 -2.108.000 -1.786.000 -1.998.000
Avskrivning -2.000 0 -7.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.479.000 -1.189.000 -1.053.000 -977.000 -1.369.000
Driftskostnader -76.423.000 -72.046.000 -63.691.000 -65.908.000 -72.716.000
Driftsresultat 1.646.000 2.038.000 3.132.000 1.503.000 617.000
Finansinntekter 286.000 401.000 376.000 217.000 287.000
Finanskostnader -417.000 -572.000 -364.000 -312.000 -631.000
Finans -131.000 -171.000 12.000 -95.000 -344.000
Konsernbidrag -1.170.000 -5.457.000 -2.446.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.174.000 1.454.000 2.452.000 1.083.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 4.000 5.000 6.000 123.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 7.000 5.000 6.000 130.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.872.000 9.461.000 11.564.000 9.269.000 19.588.000
Andre fordringer 2.322.000 85.000 1.818.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.137.000 2.403.000 805.000 3.320.000 1.894.000
Sum omløpsmidler 36.831.000 36.101.000 25.718.000 22.304.000 27.820.000
Sum eiendeler 36.859.000 36.108.000 25.723.000 22.310.000 27.950.000
Sum opptjent egenkapital 1.916.000 1.913.000 5.916.000 5.910.000 5.526.000
Sum egenkapital 2.147.000 2.143.000 6.146.000 6.140.000 5.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 26.142.000 25.443.000 11.804.000 7.090.000 10.733.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.158.000 8.099.000 7.067.000 8.573.000 10.789.000
Betalbar skatt 23.000 0 0 191.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 127.000 152.000 151.000 148.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.230.000 295.000 553.000 355.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 34.711.000 33.964.000 19.577.000 16.170.000 22.193.000
Sum gjeld og egenkapital 36.858.000 36.108.000 25.724.000 22.311.000 27.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.120.000 2.137.000 6.141.000 6.134.000 5.627.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3
Soliditet 5.8 5.9 23.9 27.5 20.6
Resultatgrad 2.1 2.8 4.7 2.2 0.8
Rentedekningsgrad 3.9 3.6 8.6 4.8 1
Gjeldsgrad 16.2 15.8 3.2 2.6 3.9
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.8 13.6 7.7 3.2
Signatur
05.11.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
05.11.2021
Prokura
Bostad Stein Erik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex