Produsentpakkeriet Trøndelag As
Juridisk navn:  Produsentpakkeriet Trøndelag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97672161
Vikaleirvegen 11 Vikaleirvegen 11 Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 988673730
Aksjekapital: 17.471.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 9/8/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.79%
Resultat  
  
116.47%
Egenkapital  
  
11.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.756.000 33.752.000 31.235.000 33.470.000 53.444.000
Resultat: 2.905.000 1.342.000 237.000 1.257.000 839.000
Egenkapital: 21.376.000 19.110.000 18.851.000 18.651.000 17.680.000
Regnskap for  Produsentpakkeriet Trøndelag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.756.000 33.752.000 31.235.000 33.470.000 53.444.000
Driftskostnader -35.976.000 -31.605.000 -30.372.000 -31.584.000 -51.826.000
Driftsresultat 3.781.000 2.147.000 863.000 1.886.000 1.617.000
Finansinntekter 16.000 52.000 37.000 53.000 45.000
Finanskostnader -892.000 -857.000 -663.000 -681.000 -823.000
Finans -876.000 -805.000 -626.000 -628.000 -778.000
Resultat før skatt 2.905.000 1.342.000 237.000 1.257.000 839.000
Skattekostnad -639.000 -295.000 -37.000 -287.000 -205.000
Årsresultat 2.266.000 1.047.000 200.000 971.000 634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.325.000 33.169.000 30.721.000 32.680.000 32.366.000
Sum omløpsmidler 12.078.000 13.329.000 9.154.000 8.111.000 8.616.000
Sum eiendeler 46.403.000 46.498.000 39.875.000 40.791.000 40.982.000
Sum opptjent egenkapital 4.025.000 1.759.000 1.470.000 1.270.000 279.000
Sum egenkapital 21.376.000 19.110.000 18.851.000 18.651.000 17.680.000
Sum langsiktig gjeld 18.883.000 19.666.000 14.853.000 15.722.000 16.128.000
Sum kortsiktig gjeld 6.144.000 7.722.000 6.172.000 6.418.000 7.175.000
Sum gjeld og egenkapital 46.403.000 46.498.000 39.876.000 40.791.000 40.983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.656.000 33.482.000 31.053.000 33.422.000 53.394.000
Andre inntekter 100.000 271.000 182.000 48.000 50.000
Driftsinntekter 39.756.000 33.752.000 31.235.000 33.470.000 53.444.000
Varekostnad -16.263.000 -13.542.000 -11.503.000 -12.847.000 -34.106.000
Lønninger -11.446.000 -10.706.000 -11.054.000 -10.850.000 -10.205.000
Avskrivning -3.790.000 -3.392.000 -3.159.000 -2.928.000 -2.835.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.477.000 -3.965.000 -4.656.000 -4.959.000 -4.680.000
Driftskostnader -35.976.000 -31.605.000 -30.372.000 -31.584.000 -51.826.000
Driftsresultat 3.781.000 2.147.000 863.000 1.886.000 1.617.000
Finansinntekter 16.000 52.000 37.000 53.000 45.000
Finanskostnader -892.000 -857.000 -663.000 -681.000 -823.000
Finans -876.000 -805.000 -626.000 -628.000 -778.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.266.000 1.047.000 200.000 971.000 634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 20.788.000 19.425.000 20.013.000 21.019.000 20.830.000
Maskiner anlegg 10.937.000 10.980.000 7.785.000 8.430.000 7.820.000
Driftsløsøre 1.710.000 1.884.000 2.312.000 2.545.000 2.925.000
Sum varige driftsmidler 33.435.000 32.289.000 30.111.000 31.994.000 31.575.000
Sum finansielle anleggsmidler 891.000 879.000 610.000 686.000 791.000
Sum anleggsmidler 34.325.000 33.169.000 30.721.000 32.680.000 32.366.000
Varebeholdning 1.691.000 1.912.000 1.832.000 1.896.000 1.825.000
Kundefordringer 7.565.000 7.305.000 6.645.000 5.003.000 5.945.000
Andre fordringer 111.000 248.000 58.000 108.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.132.000 2.348.000 618.000 1.104.000 614.000
Sum omløpsmidler 12.078.000 13.329.000 9.154.000 8.111.000 8.616.000
Sum eiendeler 46.403.000 46.498.000 39.875.000 40.791.000 40.982.000
Sum opptjent egenkapital 4.025.000 1.759.000 1.470.000 1.270.000 279.000
Sum egenkapital 21.376.000 19.110.000 18.851.000 18.651.000 17.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.377.000 738.000 443.000 406.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 579.000 1.375.000 1.157.000 795.000 1.512.000
Sum langsiktig gjeld 18.883.000 19.666.000 14.853.000 15.722.000 16.128.000
Leverandørgjeld 1.904.000 3.081.000 1.726.000 2.662.000 2.774.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.296.000 1.916.000 1.603.000 1.391.000 1.624.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.365.000 1.349.000 1.687.000 1.571.000 1.265.000
Sum kortsiktig gjeld 6.144.000 7.722.000 6.172.000 6.418.000 7.175.000
Sum gjeld og egenkapital 46.403.000 46.498.000 39.876.000 40.791.000 40.983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.934.000 5.607.000 2.982.000 1.693.000 1.441.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 1.5 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.2 1 0.9
Soliditet 46.1 41.1 47.3 45.7 43.1
Resultatgrad 9.5 6.4 2.8 5.6 3
Rentedekningsgrad 4.2 2.5 1.3 2.8 2
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.1 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 4.7 2.3 4.8 4.1
Signatur
26.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex