Professor Dr Agnes Mathilde Wergelands Legat
Juridisk navn:  Professor Dr Agnes Mathilde Wergelands Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340140
Postboks 1131 Blindern Co Unifor Fax:
0317 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
Fylke Fylke
Org.nr: 977126819
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 10/11/1915
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As

Hans Jørgen Stang - Nettverk

Daglig leder / kontaktperson i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År
Sjørettsfondet 0317 Oslo 197.000 -372.000 2022
Stiftelsen Til Fordel For Psykisk Utviklingshemmede I Tønsberg Kommune 0317 Oslo -153.000 -231.000 2022
Dnb Nor Banks Fond For Ntnu 0317 Oslo -481.000 -553.000 2022
Ødegaards Og Frimann-Dahls Fond Til Fremme Av Norsk Radiologisk Forskning 0318 Oslo -1.279.000 -1.410.000 2022
Stud Chem Halvdan Wettres Minnelegat 0317 Oslo -236.000 -276.000 2022
Gustav Og Maria Smidth Og Hermann Wedel-Jarlsbergs Legat 0317 Oslo -413.000 -434.000 2022
Fondet Til Professor Leif Tronstads Minne 0317 Oslo -135.000 -151.000 2022
As M H Lundgreens Enkes Fond 0317 Oslo -407.000 -460.000 2022
Faste Og Flory Svendsens, Og Ingolf Dahls Gave Til Musikklivets Fremme 0317 Oslo -48.000 -167.000 2022
Legat Til Henrik Homans Minne 0317 Oslo -4.141.000 -4.448.000 2022
Stiftelsen Til Fremme Av Teknologisk Forskning Og Undervisning Ved Ntnu 0317 Oslo -462.000 -552.000 2022
Direktør Sven Adolf Solbergs Forskningsfond Ved Norges Tekniske Høgskole 7491 Trondheim -2.202.000 -2.257.000 2022
Unifor - Forvaltningsstiftelsen For Fond Og Legater Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo 6.044.000 - 2022
Stiftelsen For Etter- Og Videreutdanning Ved Ntnu (sevu) 0317 Oslo -2.459.000 -2.660.000 2022
Bernt Fossums Fond For Anvendt Teknisk-Økonomisk Forskning Ved Ntnu 0317 Oslo -756.000 -867.000 2022
Hjelpefondet For Studenter 0317 Oslo -108.000 -119.000 2022
Hans Mustad Og Robert Og Ella Wenzins Legat Ved Ntnu 0317 Oslo -883.000 -950.000 2022
Norges Rederiforbunds Fond Ved Ntnu 0317 Oslo -2.386.000 -2.751.000 2022
Norges Tekniske Høgskoles Fond 0317 Oslo -6.225.000 -7.095.000 2022
Professor Ingerid Dal Og Søster Ulrikke Greve Dals Stiftelse 0317 Oslo -1.483.000 -1.919.000 2022
Stimulus - Fondet For Modernisering Av Undervisning Og Læring I Ingeniørutdanningen Ba Ved Ntnu 0317 Oslo -322.000 -406.000 2022
Rainpower Fond Ved Ntnu 0317 Oslo -192.000 -206.000 2022
Norsk Fond For Klinisk Kjemi 0317 Oslo -466.000 -536.000 2022
Thora Og Sverre Lofthus Legat 0317 Oslo -388.000 -452.000 2022
As Norsk Varekrigsforsikringsfond Til Fremme Av Norsk Sjørett Og Sjørettsforskning 0317 Oslo -536.000 -626.000 2022
Programredaktør Andor Birkeland Og Hustru Halinas Legat 0317 Oslo -2.394.000 -2.517.000 2022
Stiftelsen Til Fremme Av Forskning På Hjerte-, Kar- Og Lungesykdommer, Inklusive Kreftsykdommer 0317 Oslo -2.251.000 -2.485.000 2022
Fredrikke Tønder Olsen Og Martha Webergs Legat 0317 Oslo -183.000 -223.000 2022
Ingmund Kirkeruds Legat 0317 Oslo -251.000 -288.000 2022
Fondet For Anvendt Forskning Ved Økonomisk Institutt 0317 Oslo -327.000 -341.000 2022
Rakel Og Otto Kristian Bruun's Legat 0317 Oslo -2.358.000 -3.033.000 2022
Norsk Oxford-Stipendium Ved Wadham College Eller Norway Scholarship 0317 Oslo -912.000 -954.000 2022
Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond 0317 Oslo -15.494.000 -16.699.000 2022
Enkedronning Josephines Legat Til Høyere Utdanning 0317 Oslo -360.000 -475.000 2022
Norges Handelsstands Forbunds Fond Til Fremme Av Studier I Samfunnsøkonomisk Analyse Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -647.000 -666.000 2022
Professor C.a Bjerknes' Minde 0317 Oslo -73.000 -79.000 2022
Thordis Og Johannes Gahrs Fond Til Fremme Av Geronto-Psykiatrisk Forskning 0317 Oslo -422.000 -437.000 2022
Gertrude Og Jack Nelsons Fond For Studier Innen Klinisk Farmakologi 0317 Oslo -506.000 -629.000 2022
Johan Og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond 0317 Oslo -1.823.000 -2.118.000 2022
Stiftelsen Til Diabetesforskning 0317 Oslo -744.000 -765.000 2022
Prof Kreybergs Fond For Eksperimentell Patologi 0317 Oslo -712.000 -744.000 2022
Halfdan Og Ragnhild Wilhelmsen Søsterhjemslegat 0317 Oslo -1.954.000 -2.541.000 2022
Valborg Aschehougs Legat 0317 Oslo -853.000 -1.097.000 2022
Ingegerd Og Arne Skaugs Forskningsfond 0317 Oslo -1.611.000 -2.099.000 2022
Aker Og Ullevål Diabetes Forsknings Fond 0317 Oslo -3.278.000 -3.878.000 2022
Stiftelsen Bedriftshistorisk Forskningsfond 0317 Oslo -374.000 -410.000 2022
Stiftelsen Sophies Minde 0317 Oslo - -19.292.000 2022
Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Bildende Kunstnere 0317 Oslo -5.710.000 -8.934.000 2022
Professor Kristian Dagfinn Stemsrud Fond Til Treteknologisk Forskning 0317 Oslo -219.000 -245.000 2022
Fondet Til Støtte For Studenter Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -2.385.000 -2.702.000 2022
Den Norske Banks Fond For Det Juridiske Fakultet Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -214.000 -258.000 2022
Grosserer Cand Jur Halvdan Bjørums Legat Av 12.11.35 0317 Oslo -115.000 -265.000 2022
Christiania Bank Og Kredittkasses Legat Til Universitetet I Oslo 0317 Oslo -215.000 -226.000 2022
Borgermester Edvard Christies Legat 0317 Oslo -233.000 -279.000 2022
Torleif Dahls Legat For Historisk Forskning 0317 Oslo -617.000 -649.000 2022
Universitetets Disposisjonsfond 0317 Oslo -1.510.000 -1.776.000 2022
Det Juridiske Fakultets Reisefond Av 1973 0317 Oslo -1.089.000 -1.223.000 2022
Framkomiteens Belønning For Polarforskning 0317 Oslo -155.000 -169.000 2022
Grini-Fangers Kulturfond 1941-1945 0317 Oslo -134.000 -144.000 2022
Niels Henrik Abel Og C M Guldbergs Minnefond 0317 Oslo -120.000 -159.000 2022
Hartvig Gundersen Johan Peter Ebbell Og Johs G Heftyes Legat 0317 Oslo -488.000 -572.000 2022
Dr Philos Hans Holsts Minnefond 0317 Oslo -159.000 -170.000 2022
C H Homans Legat 0317 Oslo -6.772.000 -7.498.000 2022
Legatet Til Henrik Homans Minde 0317 Oslo -4.868.000 -5.659.000 2022
Anders Jahres Fond Til Vitenskapens Fremme 0317 Oslo -36.471.000 -43.558.000 2022
Assessor L W Knagenhjelm Og Fru Selma F Rolls Legat 0317 Oslo -351.000 -392.000 2022
Kristiania Brødfabrikk As Legat For Næringsmiddelforskning Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -672.000 -692.000 2022
Legatet Norvege-France 0317 Oslo -158.000 -168.000 2022
Otto Løvenskiolds Legat 0317 Oslo -524.000 -617.000 2022
Monrad-Krohns Legat Til Fremme Av Neurologisk Forskning 0317 Oslo -372.000 -431.000 2022
Professor Morgenstiernes Fond 0317 Oslo -510.000 -598.000 2022
Universitetet For Miljø- Og Bio- Vitenskaps Forskningsfond (Umbs Forskningsfond) 0317 Oslo -1.973.000 -2.136.000 2022
Rektor M Nygaard Og Hartvig Lassens Legat 0317 Oslo -253.000 -265.000 2022
Professor Rathkes Professor R Collett Og Professor N Willis Legat 0317 Oslo -200.000 -241.000 2022
Hans Og Helga Reusch Legat Til Fremme Av Studiet Av Geografi Og Geologi 0317 Oslo -467.000 -549.000 2022
Høyesterettsadvokat Per Ryghs Legat 0317 Oslo -5.110.000 -5.795.000 2022
George Sautreaus Legat 0317 Oslo -1.192.000 -1.328.000 2022
A W Scheels Stiftelse 0317 Oslo -888.000 -1.026.000 2022
Trafikkinspektør Adolf Schies Legat 0317 Oslo -119.000 -163.000 2022
Torgny Segerstedts Forelesningsfond 0317 Oslo -623.000 -773.000 2022
Miss Edith M Sewells Legat Til Universitetsbiblioteket I Oslo 0317 Oslo -159.000 -194.000 2022
Familien Stillesens Og Professor S A Sexes Legat 0317 Oslo -112.000 -151.000 2022
Stipendiefond For Farmasøytisk Studerende 0317 Oslo -174.000 -184.000 2022
Storebrands Fond For Universitetets Studenter 0317 Oslo -479.000 -548.000 2022
Generalkonsul O J Storms Stipendiefond 0317 Oslo -188.000 -223.000 2022
Fondet Til Støtte For Medisinerstudenter 0317 Oslo -184.000 -223.000 2022
S G Sønneland Foundation Oslo 0317 Oslo -2.703.000 -3.131.000 2022
Professor Th Thjøttas Legat Til Avdeling For Mikrobiologi 0317 Oslo -435.000 -515.000 2022
Joh H Andresens Medisinske Fond 0317 Oslo -2.905.000 -3.377.000 2022
Professor Dr Agnes Mathilde Wergelands Legat 0317 Oslo -318.000 -361.000 2022
Wilhelm Andreas Wexels Legat 0317 Oslo -289.000 -342.000 2022
Hedvig Og Kristian Winterhjelms Legat 0317 Oslo -259.000 -308.000 2022
Louis Schaefer Og Anne Og Reidar Hauges Fond 0317 Oslo -677.000 -897.000 2022
Nanki Og Sigvald Bergesen Dy's Forskningsfond 0317 Oslo -490.000 -576.000 2022
Stiftelsen Til Fremme Av Forskning Innen Nyresykdommer 0317 Oslo -1.264.000 -1.361.000 2022
Stiftelsen Til Filosofiske Studier Og Forskning Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -517.000 -578.000 2022
Alf Bjerckes Legat Til Forskningsstipendier I Organisk Kjemi Underlagt Universitetets Kjemiske Institutt Blindern 0317 Oslo -184.000 -223.000 2022
Overrettssakfører Axel Brynies Helga Brynies Og Adelheid Jordans Legat 0317 Oslo -3.536.000 -3.608.000 2022
Stiftelsen For Fremme Av Kreftforskning Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -7.397.000 -8.467.000 2022
Stiftelsen Til Støtte For Studie- Opphold I Utlandet For Stipendiater Og Yngre Medisinske Forskere Ved Det Medisinske Fakultet, Uio 0317 Oslo -1.785.000 -2.012.000 2022
Aase Bye Og Trygve J B Hoffs Fond Til Vitenskapelig Medisinsk Forskning 0317 Oslo -765.000 -888.000 2022
Chunichi-Inadomi-Fondet For Norsk- Japansk Kulturutveksling 0317 Oslo -372.000 -428.000 2022
Den Internasjonale Sommerskoles Stipendiefond 0317 Oslo -5.945.000 -6.060.000 2022
Den Norske Banks Fond For Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -846.000 -869.000 2022
J Og E Eilertsens Forskningsfond Til Sønnen Johan'S Minne 0317 Oslo -878.000 -977.000 2022
Fond Til Støtte For Geofaglig Forskning Ved Institutt For Geofag 0317 Oslo -2.636.000 -3.099.000 2022
Dr Furst Medisinske Laboratoriums Fond Til Kjemisk Og Klinisk Fysiologisk Forskning 0317 Oslo -543.000 -668.000 2022
Olav Paus Grunts Legat Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -160.000 -171.000 2022
Stud Med John Selmer Gulliksens Legat 0317 Oslo -303.000 -360.000 2022
Aktieselskapet Freia Chocolade Fabriks Medicinske Fond 0317 Oslo -2.939.000 -3.002.000 2022
Den Grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse Til Universitetsbiblioteket I Oslo 0317 Oslo -684.000 -800.000 2022
Direktør Throne Holsts Stiftelse For Ernæringsforskning 0317 Oslo -37.541.000 -47.751.000 2022
Peter Hærem Og Hustrus Legat 0317 Oslo -229.000 -306.000 2022
Arne E Ingels Legat Til Rikshospitalets Hudavdeling 0317 Oslo -1.665.000 -1.853.000 2022
Skibsreder Anders Jahres Fond Til Et Britisk Institutt 0317 Oslo -1.477.000 -1.511.000 2022
Aase Og Knut Tønjums Oftalmologiske Fond 0317 Oslo -306.000 -363.000 2022
Overlege Andvords Tuberkuloselegat 0317 Oslo -443.000 -481.000 2022
Apotheker H Thaulows Legat 0317 Oslo -934.000 -989.000 2022
Professor Dr Juris Sjur Brækhus' Fond 0317 Oslo -544.000 -636.000 2022
Professor Paul A Owrens Fond 0317 Oslo -3.477.000 -4.051.000 2022
Gunnar Kristian Olsen Og Randi Andresens Legat 0317 Oslo -334.000 -348.000 2022
Vivi Irene Hansens Fond Til Forskning Av Sykdommen Lupus Erythematosus Disseminatus 0317 Oslo -4.816.000 -5.418.000 2022
Vidar Nybakks Legat Slått Sammen Med Klara Bergs Gave 0317 Oslo -578.000 -597.000 2022
Professor Trygve Haavelmos Fond 0317 Oslo -1.157.000 -1.290.000 2022
Blakstad, Maarschalk Og Helbings Legat For Bekjempelse Av Tuberkulose Og Kreft 0317 Oslo -1.427.000 -1.697.000 2022
Mina Og Samson Berges Forskningsfond 0317 Oslo -332.000 -394.000 2022
Harald Og Sofie Postmyrs Legat 0317 Oslo -119.000 -125.000 2022
Rolf Geir Gjertsens Minnefond 0317 Oslo -291.000 -347.000 2022
Universitetet I Oslos Menneskerettighetspris - Lisl Og Leo Eitingers Fond 0317 Oslo -909.000 -1.034.000 2022
Keyser Selmer & Smiths Legat 0317 Oslo -167.000 -178.000 2022
Det Juridiske Bibliotekfond 0317 Oslo -141.000 -264.000 2022
Futura Fond Til Vitenskapelig Medisinsk Forskning 0317 Oslo -2.084.000 -2.131.000 2022
Skattebetalerforeningens Jubileumsfond 0317 Oslo -673.000 -945.000 2022
Elkem Og Olge Adamsons Stiftelse Til Støtte Av Geologisk Forskning 0317 Oslo -1.176.000 -1.322.000 2022
Norges Sykepleiehøyskoles Forskningsfond 0317 Oslo -173.000 -239.000 2022
Apoteker Hs Ursin Og Hustru Polly Ursins Legat 0317 Oslo -746.000 -823.000 2022
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund 0317 Oslo -3.570.000 -3.899.000 2022
Felleslegatet For Døve 0317 Oslo -1.463.000 -1.938.000 2022
Johan Og Julie Fodens Legat 0317 Oslo -172.000 -213.000 2022
J H H Meyers Legat 0317 Oslo -303.000 -316.000 2022
Stiftelsen Til Støtte For Allmennyttige, Religiøse Og Kulturelle Formål I Tønsberg Kommune 0317 Oslo -544.000 -667.000 2022
Norske Kvinnelige Akademikeres Stipendiefond Til Ellen Gleditsch' Minne 0317 Oslo 194.000 184.000 2022
Claus Johan Stamers Legat 0318 Oslo -276.000 -368.000 2022
Statsminister Gunnar Knudsen Og Hustru Sofie Født Cappelens Familielegat 0317 Oslo -1.416.000 -1.661.000 2022
Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere 0317 Oslo -4.028.000 -6.901.000 2022
Sophie Og Leif Torps Fond Til Forskning Vedrørende Dystrophia Myotonica 0317 Oslo -2.816.000 -3.257.000 2022
Forsknings- Og Undervisningsfondet Ved Ntnu 0317 Oslo -292.000 -331.000 2022
Norsk Nyremedisinsk Forenings Forskning- Og Utdanningsfond 0317 Oslo -362.000 -441.000 2022
Anne Og Einar Marius Møllers Fond For Ringve Botaniske Hage 0317 Oslo -386.000 -458.000 2022
Johs I Svanholms Fond 0317 Oslo -103.000 -111.000 2022
Stiftelsen Institutt For Eksperimentell Medisinsk Forskning 0317 Oslo -2.508.000 -4.853.000 2022
Wedel-Jarlsbergsfond 0317 Oslo -5.406.000 -5.950.000 2022
Lindemans Legat 0317 Oslo -4.018.000 -5.604.000 2022
Stiftelsen Til Tannlegevitenskapens Fremme 0317 Oslo -1.221.000 -1.439.000 2022
Dr. S. H. Taylors Og Ragnar Og Karen Kirkevolls Stiftelse For Kardiovaskulær Forskning 0317 Oslo -682.000 -855.000 2022
Solgløttfondet 0317 Oslo -1.089.000 -1.326.000 2022
Legatet Patrick Geddes Samlingen 0317 Oslo -268.000 -320.000 2022
Legatet Til Fremme Av Hygienisk Forskning 0317 Oslo -640.000 -728.000 2022
Professor Didrik Arup Seips Fond 0317 Oslo -796.000 -933.000 2022
The Minor Foundation For Major Challenges 0317 Oslo -3.719.000 -10.087.000 2022
Den Grevelige Hjelmstjerne Rosencroneske Stiftelse Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -921.000 -1.053.000 2022
Margit Og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin Og Biologi M V 0317 Oslo -447.000 -463.000 2022
Siv Ing Finn Krogstads Fond Til Beste For Studenter Innen Fagområdet Bygg- Og Miljøteknikk Ved Ntnu 0317 Oslo -421.000 -505.000 2022
Yngvar Såstads Legat 0317 Oslo -476.000 -492.000 2022
Ragna Og Egil Eikens Legat Til Fremme Av Revmatismeforskningen 0317 Oslo -3.866.000 -4.450.000 2022
Sparebanken Midt-Norges Gavefond Til Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet 0317 Oslo -495.000 -631.000 2022
Robert Og Ella Wenzins Legat Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -3.203.000 -3.668.000 2022
Halvor Høies Fond 0317 Oslo -217.000 -264.000 2022
Stiftelsen Til Forskning Innen Astmasykdommer Og Beslektede Tilstander Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -3.006.000 -3.783.000 2022
Kometen Nord-Norges Forskningsfond 0317 Oslo -155.000 -222.000 2022
Oslo Maritime Stiftelse 0317 Oslo -8.421.000 -10.488.000 2022
Stipendfond For Menneskerettsjournalistikk 0317 Oslo -194.000 -205.000 2022
Stiftelse Til Anders Löfgrens Minne 0317 Oslo -135.000 -147.000 2022
Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning 0317 Oslo 47.000 -9.188.000 2022
Tiltaksfondet For Pedagogisk Og Spesialpedagogisk Forskning 0317 Oslo -367.000 -430.000 2022
Winnie Og Ragnar Mathisens Høgskolefond 0317 Oslo -538.000 -670.000 2022
Ella Og Kristian Nyerrøds Humanitære Stiftelse/Medisinsk Forskning Ved Universitetet I Oslo 0301 Oslo -1.632.000 -1.910.000 2022
Forskningsstiftelsen Ved Det Medisinske Fakultatet Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -256.000 -268.000 2022
Norges Musikkhøgskoles Legat Til Beste For Musikkstuderende 0317 Oslo -2.102.000 -2.234.000 2022
Anders Madsen Og Familien Wilhelmsen Med Sammensluttede Stiftelser 0317 Oslo -3.183.000 -3.701.000 2022
Tønsberg Kommunes Stiftelse Til Fordel For Forskjønnelse Av Tønsberg By Og Omegn 0317 Oslo -407.000 -492.000 2022
Berit Og Peter Wessel Zapffes Fond 0317 Oslo -1.530.000 -1.743.000 2022
Finn Jørgen Walvigs Stiftelse 0317 Oslo -1.272.000 -1.439.000 2022
Tønsberg Kommunes Utdanningsstiftelse 0317 Oslo -189.000 -234.000 2022
Kaia Og Torfinn Tobiassens Fond 0317 Oslo -936.000 -1.073.000 2022
Fylkesmann Hb Guldahl Og Hustru Lucy Guldahls Legat Til Bekjempelse Av Kreft Og Andre Alvorlige Sykdommer 0318 Oslo -954.000 -1.148.000 2022
Alf Harborgs Fond 0317 Oslo -601.000 -722.000 2022
Stiftelsen Til Støtte For Velferdstiltak I Tønsberg Kommune 0317 Oslo 4.146.000 4.076.000 2022
Olga Og Minius Øieren Til Minne 0317 Oslo -979.000 -1.145.000 2022
Advokat Thorvald Meyer Og Hustru Else M. Meyers Musikklegat 0317 Oslo -1.215.000 -1.406.000 2022
Stiftelsen For Forskerlinjestudenter Ved Fakultet For Medisin Og Helsevitenskap, Ntnu 0317 Oslo -156.000 -184.000 2022
Kaare Og Ingebjørg Gilboes Stiftelse 0317 Oslo -377.000 -443.000 2022
Viggo Hagstrøms Stiftelse Til Fremme Av Privatrettsforskning 0317 Oslo -2.928.000 -3.425.000 2022
Ann Kern-Godal'S Memorial Fund For Horse-Assisted Therapy 0317 Oslo -660.000 -1.409.000 2022
Orlaug L. Merkesdals Legat 0317 Oslo -760.000 -1.047.000 2022
Professor Bjørn Alsbergs Stiftelse 0317 Oslo -56.000 -122.000 2022
Eva Amundsens Stiftelse 0317 Oslo -402.000 -417.000 2022
Gunnar Lage Haugen Og Guri Haugens Stiftelse 0317 Oslo -7.685.000 -9.016.000 2022
Stiftelse Til Beste For Kvinnelige Realfagstudenter Ved Universitetet I Oslo 0317 Oslo -46.000 -107.000 2022
Bjarne Bogens Stiftelse Til Fremme Av Immunologisk Forskning 0317 Oslo - - -
Professor Annik M. Myhres Stiftelse For Geofagstudenter 0317 Oslo - - -
Styremedlem i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Tittel
Tyin AS 0609 Oslo 346.715.000 328.200.000 2022 Styremedlem
Stiftelsen Kjell Holm 6004 Ålesund -41.766.000 -51.840.000 2022 Styremedlem
Hans Herman Horns Stiftelse 0609 Oslo 251.415.000 226.502.000 2022 Styremedlem
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex