Profilter AS
Juridisk navn:  Profilter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64941858
Hoel Gård Hoel Gård Fax: 64941115
1434 Ås 1434 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 974400871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/5/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.78%
Resultat  
  
-131.03%
Egenkapital  
  
-1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 259.000 469.000 317.000 439.000 144.000
Resultat: -9.000 29.000 -2.000 36.000 -22.000
Egenkapital: 647.000 656.000 633.000 635.000 600.000
Regnskap for  Profilter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 259.000 469.000 317.000 439.000 144.000
Driftskostnader -267.000 -441.000 -320.000 -405.000 -167.000
Driftsresultat -9.000 28.000 -4.000 35.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -9.000 29.000 -2.000 36.000 -22.000
Skattekostnad -6.000 0 -1.000 0
Årsresultat -9.000 23.000 -2.000 35.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 695.000 747.000 678.000 655.000 595.000
Sum eiendeler 695.000 747.000 678.000 655.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 556.000 533.000 535.000 500.000
Sum egenkapital 647.000 656.000 633.000 635.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 90.000 45.000 20.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 746.000 678.000 655.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.000 469.000 317.000 439.000 137.000
Andre inntekter 0 0 7.000
Driftsinntekter 259.000 469.000 317.000 439.000 144.000
Varekostnad -179.000 -329.000 -227.000 -294.000 -84.000
Lønninger -46.000 -57.000 -40.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -55.000 -44.000 -49.000 -77.000
Driftskostnader -267.000 -441.000 -320.000 -405.000 -167.000
Driftsresultat -9.000 28.000 -4.000 35.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 23.000 -2.000 35.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 122.000 124.000 125.000 135.000 195.000
Kundefordringer 3.000 32.000 0 31.000 0
Andre fordringer 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 570.000 591.000 552.000 489.000 399.000
Sum omløpsmidler 695.000 747.000 678.000 655.000 595.000
Sum eiendeler 695.000 747.000 678.000 655.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 556.000 533.000 535.000 500.000
Sum egenkapital 647.000 656.000 633.000 635.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 6.000 14.000 0
Betalbar skatt 6.000 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 -1.000 6.000 -1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 58.000 40.000 -1.000 -5.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 90.000 45.000 20.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 746.000 678.000 655.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 647.000 657.000 633.000 635.000 601.000
Likviditetsgrad 1 14.5 8.3 15.1 3 -99.2
Likviditetsgrad 2 11.9 6.9 12.3 2 -66.7
Soliditet 93.1 87.9 93.4 96.9 1
Resultatgrad -3.5 6.0 -1.3 8 -15.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -1.3 3.9 -0.3 5.5 -3.5
Signatur
24.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex