Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Profilter AS
Juridisk navn:  Profilter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64941858
Hoel Gård Hoel Gård Fax: 64941115
1434 Ås 1434 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 974400871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/5/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
47.95%
Resultat  
  
1550%
Egenkapital  
  
3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 469.000 317.000 439.000 144.000 213.000
Resultat: 29.000 -2.000 36.000 -22.000 2.000
Egenkapital: 656.000 633.000 635.000 600.000 622.000
Regnskap for  Profilter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 469.000 317.000 439.000 144.000 213.000
Driftskostnader -441.000 -320.000 -405.000 -167.000 -214.000
Driftsresultat 28.000 -4.000 35.000 -22.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 29.000 -2.000 36.000 -22.000 2.000
Skattekostnad -6.000 0 -1.000 0 0
Årsresultat 23.000 -2.000 35.000 -22.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 747.000 678.000 655.000 595.000 622.000
Sum eiendeler 747.000 678.000 655.000 595.000 622.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 533.000 535.000 500.000 522.000
Sum egenkapital 656.000 633.000 635.000 600.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 45.000 20.000 -6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 746.000 678.000 655.000 594.000 622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 469.000 317.000 439.000 137.000 199.000
Andre inntekter 0 0 7.000 14.000
Driftsinntekter 469.000 317.000 439.000 144.000 213.000
Varekostnad -329.000 -227.000 -294.000 -84.000 -128.000
Lønninger -57.000 -40.000 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -44.000 -49.000 -77.000 -83.000
Driftskostnader -441.000 -320.000 -405.000 -167.000 -214.000
Driftsresultat 28.000 -4.000 35.000 -22.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -2.000 35.000 -22.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 124.000 125.000 135.000 195.000 201.000
Kundefordringer 32.000 0 31.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 591.000 552.000 489.000 399.000 421.000
Sum omløpsmidler 747.000 678.000 655.000 595.000 622.000
Sum eiendeler 747.000 678.000 655.000 595.000 622.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 533.000 535.000 500.000 522.000
Sum egenkapital 656.000 633.000 635.000 600.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 6.000 14.000 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 -1.000 6.000 -1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 40.000 -1.000 -5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 45.000 20.000 -6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 746.000 678.000 655.000 594.000 622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 657.000 633.000 635.000 601.000 622.000
Likviditetsgrad 1 8.3 15.1 3 -99.2
Likviditetsgrad 2 6.9 12.3 2 -66.7 0
Soliditet 87.9 93.4 96.9 1 1
Resultatgrad 6.0 -1.3 8 -15.3 -0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.9 -0.3 5.5 -3.5 0.3
Signatur
24.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex