Programvarehuset AS
Juridisk navn:  Programvarehuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33379730
c/o Tønsberg Regnskapskontor as Møllegaten 4 Grev Wedels gate 2 Fax: 33379737
3126 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 995300982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.56%
Resultat  
  
-198.02%
Egenkapital  
  
-68.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.052.000 2.269.000 2.125.000 2.114.000 1.951.000
Resultat: -99.000 101.000 -6.000 48.000 -65.000
Egenkapital: 35.000 112.000 35.000 41.000 -28.000
Regnskap for  Programvarehuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.052.000 2.269.000 2.125.000 2.114.000 1.951.000
Driftskostnader -2.145.000 -2.168.000 -2.131.000 -2.064.000 -2.013.000
Driftsresultat -93.000 100.000 -6.000 50.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 -3.000 -3.000
Finans -6.000 0 0 -3.000 -3.000
Resultat før skatt -99.000 101.000 -6.000 48.000 -65.000
Skattekostnad 22.000 -24.000 0 21.000 -20.000
Årsresultat -77.000 77.000 -5.000 69.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 0 21.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 147.000 355.000 75.000 94.000 73.000
Sum eiendeler 169.000 355.000 96.000 115.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 12.000 -65.000 -59.000 -128.000
Sum egenkapital 35.000 112.000 35.000 41.000 -28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 243.000 61.000 74.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 355.000 96.000 115.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.052.000 2.269.000 2.125.000 2.114.000 1.951.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.052.000 2.269.000 2.125.000 2.114.000 1.951.000
Varekostnad -1.242.000 -1.127.000 -1.292.000 -1.479.000 -1.350.000
Lønninger -583.000 -726.000 -594.000 -372.000 -385.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -315.000 -245.000 -213.000 -278.000
Driftskostnader -2.145.000 -2.168.000 -2.131.000 -2.064.000 -2.013.000
Driftsresultat -93.000 100.000 -6.000 50.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 -3.000 -3.000
Finans -6.000 0 0 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 77.000 -5.000 69.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 0 21.000 21.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 0 21.000 21.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 79.000 14.000 38.000 21.000
Andre fordringer 108.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 275.000 60.000 56.000 45.000
Sum omløpsmidler 147.000 355.000 75.000 94.000 73.000
Sum eiendeler 169.000 355.000 96.000 115.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 12.000 -65.000 -59.000 -128.000
Sum egenkapital 35.000 112.000 35.000 41.000 -28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 4.000 3.000 5.000 29.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 52.000 27.000 44.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 185.000 31.000 25.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 243.000 61.000 74.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 355.000 96.000 115.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 112.000 14.000 20.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.2 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.2 1.3 0.8
Soliditet 20.8 31.5 36.5 35.7 -38.4
Resultatgrad -4.5 4.4 -0.3 2.4 -3.2
Rentedekningsgrad -15.5 16.7 -20.7
Gjeldsgrad 3.8 2.2 1.7 1.8 -3.6
Total kapitalrentabilitet -55.4 28.2 -6.3 43.5 -84.9
Signatur
09.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex