Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Progressivt Forlag As
Juridisk navn:  Progressivt Forlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1420 Vika c/o Åsmund Birkeland Grefsenkollveien 12D Fax:
0115 Oslo 490 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991230351
Aksjekapital: 200.250 NOK
Etableringsdato: 4/25/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.38%
Resultat  
  
-1428.57%
Egenkapital  
  
-124%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 104.000 83.000 24.000 98.000
Resultat: -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Egenkapital: -18.000 75.000 68.000 64.000 112.000
Regnskap for  Progressivt Forlag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 104.000 83.000 24.000 98.000
Driftskostnader -103.000 -96.000 -80.000 -72.000 -95.000
Driftsresultat -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 107.000 163.000 164.000 181.000
Sum eiendeler 15.000 107.000 163.000 164.000 181.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -265.000 -272.000 -275.000 -228.000
Sum egenkapital -18.000 75.000 68.000 64.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 33.000 95.000 94.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 108.000 163.000 164.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.000 32.000 19.000 63.000
Andre inntekter 10.000 7.000 51.000 5.000 36.000
Driftsinntekter 10.000 104.000 83.000 24.000 98.000
Varekostnad -68.000 -32.000 -28.000 -23.000 -13.000
Lønninger -1.000 -2.000 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -62.000 -52.000 -49.000 -81.000
Driftskostnader -103.000 -96.000 -80.000 -72.000 -95.000
Driftsresultat -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 7.000 3.000 -48.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.000 70.000 102.000 86.000 109.000
Kundefordringer 18.000 38.000 38.000 57.000
Andre fordringer 4.000 2.000 10.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 18.000 13.000 40.000 12.000
Sum omløpsmidler 15.000 107.000 163.000 164.000 181.000
Sum eiendeler 15.000 107.000 163.000 164.000 181.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -265.000 -272.000 -275.000 -228.000
Sum egenkapital -18.000 75.000 68.000 64.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 10.000
Leverandørgjeld 31.000 28.000 92.000 93.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 5.000 3.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 33.000 95.000 94.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 108.000 163.000 164.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 74.000 68.000 70.000 123.000
Likviditetsgrad 1 0.5 3.2 1.7 1.7 3.1
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 0.6 0.8 1.2
Soliditet -120.0 69.4 41.7 39.3 62.2
Resultatgrad -930.0 6.7 3.6 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 0.4 1.4 1.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -620.0 6.5 1.8 -29.4 1.1
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex