Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Promed AS
Juridisk navn:  Promed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Forhjellen 23 Forhjellen 23 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 961130522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sol & Kalles Regnskapskontor Solfrid Haug Welle
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.45%
Resultat  
  
-14.4%
Egenkapital  
  
16.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 346.000 536.000 1.405.000 1.348.000 1.332.000
Resultat: 630.000 736.000 1.436.000 1.450.000 1.176.000
Egenkapital: 4.231.000 3.644.000 3.441.000 2.762.000 2.096.000
Regnskap for  Promed AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 346.000 536.000 1.405.000 1.348.000 1.332.000
Driftskostnader -100.000 -161.000 -267.000 -297.000 -302.000
Driftsresultat 246.000 375.000 1.138.000 1.051.000 1.030.000
Finansinntekter 450.000 361.000 298.000 477.000 145.000
Finanskostnader -66.000 0 0 -78.000 0
Finans 384.000 361.000 298.000 399.000 145.000
Resultat før skatt 630.000 736.000 1.436.000 1.450.000 1.176.000
Skattekostnad -43.000 -97.000 -257.000 -284.000 -259.000
Årsresultat 587.000 639.000 1.179.000 1.166.000 917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 4.399.000 4.150.000 4.198.000 3.544.000 2.962.000
Sum eiendeler 4.402.000 4.153.000 4.201.000 3.547.000 2.965.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 3.544.000 3.341.000 2.662.000 1.996.000
Sum egenkapital 4.231.000 3.644.000 3.441.000 2.762.000 2.096.000
Sum langsiktig gjeld 101.000 90.000 113.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 419.000 647.000 785.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 4.153.000 4.201.000 3.547.000 2.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 536.000 1.405.000 1.348.000 1.332.000
Andre inntekter 165.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 346.000 536.000 1.405.000 1.348.000 1.332.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -1.000
Lønninger -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -161.000 -267.000 -294.000 -300.000
Driftskostnader -100.000 -161.000 -267.000 -297.000 -302.000
Driftsresultat 246.000 375.000 1.138.000 1.051.000 1.030.000
Finansinntekter 450.000 361.000 298.000 477.000 145.000
Finanskostnader -66.000 0 0 -78.000 0
Finans 384.000 361.000 298.000 399.000 145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -437.000 -500.000 -500.000 0
Årsresultat 587.000 639.000 1.179.000 1.166.000 917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 31.000 11.000 25.000 29.000
Andre fordringer 0 285.000 23.000 0
Sum investeringer 4.117.000 3.667.000 3.307.000 2.939.000 2.780.000
Kasse, bank 266.000 451.000 594.000 558.000 153.000
Sum omløpsmidler 4.399.000 4.150.000 4.198.000 3.544.000 2.962.000
Sum eiendeler 4.402.000 4.153.000 4.201.000 3.547.000 2.965.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 3.544.000 3.341.000 2.662.000 1.996.000
Sum egenkapital 4.231.000 3.644.000 3.441.000 2.762.000 2.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 101.000 90.000 113.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 101.000 90.000 113.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 119.000 145.000 284.000 259.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 1.000 1.000
Utbytte -437.000 -500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 0 3.000 0 610.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 419.000 647.000 785.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 4.153.000 4.201.000 3.547.000 2.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.329.000 3.731.000 3.551.000 2.759.000 2.093.000
Likviditetsgrad 1 62.8 9.9 6.5 4.5 3.4
Likviditetsgrad 2 62.8 9.9 6.5 4.5 3.4
Soliditet 96.1 87.7 81.9 77.9 70.7
Resultatgrad 71.1 7 8 7 77.3
Rentedekningsgrad 3.7 13.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.8 17.7 34.2 43.1 39.6
Signatur
29.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex