Propersdesign As
Juridisk navn:  Propersdesign As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90874763
Majorstuveien 28A Majorstuveien 28A Fax:
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815579682
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43.81%
Resultat  
  
26.1%
Egenkapital  
  
26.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.720.000 1.196.000 1.387.000 1.152.000 926.000
Resultat: 488.000 387.000 274.000 251.000 285.000
Egenkapital: 1.789.000 1.409.000 1.129.000 891.000 698.000
Regnskap for  Propersdesign As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.720.000 1.196.000 1.387.000 1.152.000 926.000
Driftskostnader -1.233.000 -809.000 -1.113.000 -901.000 -641.000
Driftsresultat 488.000 387.000 274.000 250.000 284.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 488.000 387.000 274.000 251.000 285.000
Skattekostnad -108.000 -83.000 -36.000 -58.000 -68.000
Årsresultat 379.000 305.000 238.000 193.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 92.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.113.000 1.602.000 1.398.000 1.160.000 968.000
Sum eiendeler 2.184.000 1.694.000 1.398.000 1.160.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 1.379.000 1.099.000 861.000 668.000
Sum egenkapital 1.789.000 1.409.000 1.129.000 891.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 396.000 284.000 268.000 269.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 2.185.000 1.693.000 1.397.000 1.160.000 967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.720.000 1.196.000 1.387.000 1.152.000 926.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.720.000 1.196.000 1.387.000 1.152.000 926.000
Varekostnad -382.000 -348.000 -438.000 -300.000 -250.000
Lønninger -500.000 -359.000 -467.000 -421.000 -227.000
Avskrivning -20.000 -9.000 0 0 0
Nedskrivning 0 -1.000 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -264.000 -218.000 -203.000 -160.000
Driftskostnader -1.233.000 -809.000 -1.113.000 -901.000 -641.000
Driftsresultat 488.000 387.000 274.000 250.000 284.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 379.000 305.000 238.000 193.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 92.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 71.000 92.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 71.000 92.000 0 0 0
Varebeholdning 261.000 282.000 111.000 100.000 77.000
Kundefordringer 42.000 3.000 21.000 48.000 38.000
Andre fordringer 3.000 1.000 3.000 8.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.807.000 1.315.000 1.262.000 1.003.000 847.000
Sum omløpsmidler 2.113.000 1.602.000 1.398.000 1.160.000 968.000
Sum eiendeler 2.184.000 1.694.000 1.398.000 1.160.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 1.379.000 1.099.000 861.000 668.000
Sum egenkapital 1.789.000 1.409.000 1.129.000 891.000 698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 15.000 28.000 18.000 35.000
Betalbar skatt 108.000 83.000 36.000 58.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 88.000 84.000 79.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 98.000 120.000 114.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 396.000 284.000 268.000 269.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 2.185.000 1.693.000 1.397.000 1.160.000 967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.717.000 1.318.000 1.130.000 891.000 699.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.6 5.2 4.3 3.6
Likviditetsgrad 2 4.7 4.6 4.8 3.9 3.3
Soliditet 81.9 83.2 80.8 76.8 72.2
Resultatgrad 28.4 32.4 19.8 21.7 30.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.3 22.9 19.7 21.6 29.5
Signatur
23.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex