Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proscriptor AS
Juridisk navn:  Proscriptor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332335
Postboks 1072 Sentrum Hertzbergs Gate 2A Fax:
0104 Oslo 360 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989116436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon Bft As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.86%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-9.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 162.000 210.000 287.000 437.000 360.000
Resultat: -54.000 -18.000 -163.000 -99.000 -294.000
Egenkapital: 514.000 569.000 587.000 749.000 848.000
Regnskap for  Proscriptor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 162.000 210.000 287.000 437.000 360.000
Driftskostnader -216.000 -228.000 -449.000 -518.000 -655.000
Driftsresultat -54.000 -19.000 -162.000 -81.000 -294.000
Finansinntekter 0 -1.000 -18.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 -1.000 -18.000 1.000
Resultat før skatt -54.000 -18.000 -163.000 -99.000 -294.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000
Årsresultat -54.000 -18.000 -163.000 -99.000 -291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 558.000 654.000 654.000 879.000 959.000
Sum eiendeler 558.000 654.000 654.000 879.000 959.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 462.000 480.000 643.000 741.000
Sum egenkapital 514.000 569.000 587.000 749.000 848.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 86.000 68.000 129.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 655.000 655.000 879.000 959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.000 210.000 287.000 437.000 360.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 162.000 210.000 287.000 437.000 360.000
Varekostnad -1.000 -1.000 -6.000 -35.000 0
Lønninger -132.000 -124.000 -308.000 -379.000 -518.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -103.000 -135.000 -104.000 -137.000
Driftskostnader -216.000 -228.000 -449.000 -518.000 -655.000
Driftsresultat -54.000 -19.000 -162.000 -81.000 -294.000
Finansinntekter 0 -1.000 -18.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 -1.000 -18.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -18.000 -163.000 -99.000 -291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 25.000 26.000 28.000 34.000 42.000
Kundefordringer 2.000 0 1.000 8.000 0
Andre fordringer 29.000 28.000 4.000 4.000 9.000
Sum investeringer 1.000 0 2.000 0
Kasse, bank 503.000 600.000 622.000 832.000 909.000
Sum omløpsmidler 558.000 654.000 654.000 879.000 959.000
Sum eiendeler 558.000 654.000 654.000 879.000 959.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 462.000 480.000 643.000 741.000
Sum egenkapital 514.000 569.000 587.000 749.000 848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 23.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 52.000 16.000 47.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 33.000 51.000 59.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 86.000 68.000 129.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 655.000 655.000 879.000 959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 568.000 586.000 750.000 848.000
Likviditetsgrad 1 12.7 7.6 9.6 6.8 8.6
Likviditetsgrad 2 12.1 7.3 9.2 6.6 8.3
Soliditet 92.1 86.9 89.6 85.3 88.4
Resultatgrad -33.3 -56.4 -18.5 -81.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.7 -2.9 -24.9 -11.3 -30.6
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex