Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Prospect AS
Juridisk navn:  Prospect AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72554467
Vetle Vislies Veg 7 Vetle Vislies Veg 7 Fax: 72557504
7071 Trondheim 7071 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 859486312
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Trondheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.17%
Resultat  
  
212.1%
Egenkapital  
  
48.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 772.000 1.018.000 991.000 1.272.000 1.182.000
Resultat: 176.000 -157.000 159.000 -89.000 17.000
Egenkapital: 538.000 362.000 519.000 359.000 449.000
Regnskap for  Prospect AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 772.000 1.018.000 991.000 1.272.000 1.182.000
Driftskostnader -604.000 -1.184.000 -831.000 -1.362.000 -1.164.000
Driftsresultat 169.000 -166.000 159.000 -89.000 18.000
Finansinntekter 7.000 9.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000
Finans 7.000 9.000 0 0 -2.000
Resultat før skatt 176.000 -157.000 159.000 -89.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 176.000 -157.000 159.000 -89.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.448.000 1.516.000 1.728.000 1.614.000 1.771.000
Sum eiendeler 1.448.000 1.516.000 1.728.000 1.614.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital -212.000 -388.000 -231.000 -391.000 -301.000
Sum egenkapital 538.000 362.000 519.000 359.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 849.000 921.000 994.000 1.066.000 1.145.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 233.000 215.000 188.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.449.000 1.516.000 1.728.000 1.613.000 1.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 769.000 1.018.000 991.000 1.272.000 1.182.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 772.000 1.018.000 991.000 1.272.000 1.182.000
Varekostnad -328.000 -564.000 -323.000 -718.000 -457.000
Lønninger -136.000 -132.000 -209.000 -212.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -484.000 -376.000 -435.000 -495.000
Driftskostnader -604.000 -1.184.000 -831.000 -1.362.000 -1.164.000
Driftsresultat 169.000 -166.000 159.000 -89.000 18.000
Finansinntekter 7.000 9.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000
Finans 7.000 9.000 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 176.000 -157.000 159.000 -89.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 1.332.000 1.327.000 1.390.000 1.398.000 1.403.000
Kundefordringer 62.000 50.000 15.000 15.000
Andre fordringer 17.000 24.000 12.000 21.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 103.000 277.000 180.000 183.000
Sum omløpsmidler 1.448.000 1.516.000 1.728.000 1.614.000 1.771.000
Sum eiendeler 1.448.000 1.516.000 1.728.000 1.614.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital -212.000 -388.000 -231.000 -391.000 -301.000
Sum egenkapital 538.000 362.000 519.000 359.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 849.000 921.000 994.000 1.066.000 1.145.000
Leverandørgjeld 2.000 83.000 1.000 78.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 20.000 24.000 26.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 130.000 189.000 84.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 233.000 215.000 188.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.449.000 1.516.000 1.728.000 1.613.000 1.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.386.000 1.283.000 1.513.000 1.426.000 1.593.000
Likviditetsgrad 1 23.4 6.5 8 8.6 9.9
Likviditetsgrad 2 1.9 0.8 1.6 1.1 2.1
Soliditet 37.1 23.9 3 22.3 25.3
Resultatgrad 21.9 -16.3 1 1.5
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.7 3.2 2.3 3.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 12.1 -10.4 9.2 -5.5 1.1
Signatur
07.09.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex